January 2, 2019


Bushouders wachten op subsidie 2e kwartaal 2018


January 2, 2019

Een groot deel van de bushouders van het openbaar vervoer wacht nog op de subsidie van het tweede kwartaal van 2018. De voorzitter van de Surinaamse Bushouders Organisatie (SBO), Suraj Sagadew-Lall, zegt desgevraagd, dat de subsidie waarschijnlijk al door de overheid is overgemaakt. Hij dat de bushouders vanaf de komende week uitbetaald kunnen worden. Hoewel de overheid had aangegeven, dat de betalingen voortaan via de bankrekeningen van de bushouders zouden geschieden, is de uitbetaling van het tweede kwartaal van 2018 toch via de PLO gegaan. Dit komt volgens Sahadew-Lall omdat de PLO nog geen verantwoording over de vorige tranche (van het eerste kwartaal van 2018) had ingediend. Inmiddels is dit al gebeurd, de vertraging ontstond volgens de voorzitter van SBO echter doordat de PLO handmatig de verantwoording naar het ministerie had opgestuurd. Volgens Sahadew-Lall zullen de subsidiegelden voor de resterende zes maanden van 2018 normaal gestort worden op de rekeningen van de bushouders. Er waren volgens hem ook andere redenen waarom dit niet bij de uitbetaling van het tweede kwartaal is gelukt, namelijk door de organisatorische factoren die veel tijd in beslag nemen. Echter zegt hij er niet zeker van te zijn als de betaling voor de zes maanden wel via de bankrekening van de bushouders gestort zal kunnen worden. Hij geeft wel aan dat de SBO een beroep zal doen op de overheid zodat dit proces sneller en vlotter verloopt. Na de kerstdagen bleek dat de PLO aan drie trajecten de subsidie had uitbetaald. Toen de ontevredenheid van de bushouders van de andere trajecten publiekelijk kenbaar werd gemaakt, heeft de PLO via de media aangegeven, dat de overheid de betaling nog niet had voldaan. “De gelden die gebruikt waren voor de drie trajecten, waren volgens PLO overgebleven van de vorige keer”, haalt Sahadew-Lall aan. Hij gelooft echter dat de PLO debet is aan de grote achterstanden van de lijnbussen. “Het wordt tijd dat bushouders gaan inzien dat PLO er niet is voor de belangen van hen, maar uit is op haar eigen voordeel.” Sahadew-Lall zegt bewijs te hebben dat de PLO woekerwinsten maakt door de subsidie uit te betalen aan de bushouders. Elk kwartaal ontvangt de PLO SRD 66.000 voor deze werkzaamheden. “De PLO maakt misbruik macht om zaken voor zich zelf te bewerkstelligen, ze kijkt niet uit naar de bushouders”, aldus de voorzitter van de SBO.   door Richelle Mac-Nack