January 2, 2019


Alleen scholen op loopafstand betrokken bij outreach activiteiten MZ


January 2, 2019

De Medische Zending (MZ) heeft vanwege het beperkt kunnen uitvoeren van outreach activiteiten, in 2017 alleen de leerlingen van scholen die op loopafstand van de polikliniek zijn, gescreend op afwijkingen. In het Jaarverslag 2017, dat in december 2018 is uitgegeven, zegt de MZ dat binnen het schoolgezondheidsprogramma in het schooljaar 2016-2017, 80 procent van de leerlingen op alle scholen op loopafstand van de polikliniek, is gescreend. De MZ geeft in een grafische weergave aan dat dit aantal 55 procent bedraagt van alle schoolkinderen op de scholen in het verzorgingsgebied. Van de gescreende kinderen was het doel om bij minimaal 80 procent van de kinderen met een af-wijking in hun gezondheidsstatus, een tweede screening te verrichten. De MZ geeft aan dat bij 94 procent van de schoolkinderen met een afwijking (bij de eerste screening) een tweede screening is gedaan. Hiermee is het streefpercentage volgens MZ ruim overtroffen. Verder heeft de MZ in haar jaarverslag ook een weergave geboden over de toegang tot zorg. De MZ is in 2017 nagegaan of minimaal 70 procent van de verwezen patiënten uit het binnenland, voor diagnostiek en/of behandeling door een specialist, zich daadwerkelijk binnen zes weken heeft aangemeld bij de Medische en Radio Kamer (MRK) op het Jan van Mazijk Coördinatiecentrum of bij de specialist in Paramaribo. MZ geeft in haar jaarverslag aan dat van de 1386 verwezen patiënten, 90 procent zich heeft aangemeld bij de MRK of specialist. Volgens MZ brengt deze meting barrières in kaart die de doelgroep ervaart bij de toegang tot de tweedelijns-/specialistische zorg. De ervaren barrières zijn volgens de MZ de hoge transportkosten, geen opvang in Paramaribo bij verwijzing, en gebrek aan financiën voor levensonderhoud in Paramaribo.   door Richelle Mac-Nack