WANORDE, ONGERECHTIGHEID EN TROEP

Dit zijn de woorden waarmee de bestuursverkiezing binnen de paarse club werden vergeleken. Eigenlijk zou de verstandige burger als buitenstaander er zich niet mee moeten bemoeien, maar aangezien we hebben kunnen constateren dat we hier weer te doen hebben met een stelletje randfiguren die trachten aan de macht te komen om dan over u te kunnen beslissen, is het niet raadzaam stil te blijven zitten en passief toe te kijken, wat er zich precies afspeelt. Indien u als burger dus af wilt van dit soort ongehoorde taferelen, dan zult u uw oor en oog goed moeten gebruiken om niet voor de zoveelste keer deze paarse club weer aan de macht te laten komen. Ze blijken niet in staat binnen hun eigen gelederen zaken op een eerlijke en normale manier voor elkaar te krijgen, dus moet u ook niet verwachten dat ze dit anders zullen doen wanneer u ze helpt wederom aan de macht te komen. Binnen hun geledingen worden zelf beschuldigingen geuit richting hun eigen jeugd met betrekking tot oneerlijke praktijken. Dit moet u niet verwonderen, omdat er hier sprake is van het voorbeeld dat een machtige factor is: zien doen, laat doen. Hun jeugd schijnt het wachten ook zat te zijn en wil naar het zich laat aanzien, ook binnen de kortste keren mede gebruik maken van de zovele nyan patu’s door hun voorbeeldfiguren gecreëerd. Men heeft er alles aan gedaan om de wanorde nog groter te maken dan die al was, door bejaarden uit hun tehuizen te halen en onder valse voorwendsels formulieren te laten indienen, waarbij hun keus niet tot uiting kwam. Een grotere troep en wanorde zijn niet denkbaar. Aangezien de natuur niet slaapt, moet het u niet verwonderen wat we nog meer zullen meemaken met deze club. Ze hebben niets aan het toeval over willen laten en maakten zelf gebruik van producten van de SAIL, die werden verdeeld om zielen te kunnen winnen. Te bedenken dat dit producten zijn van de staat, dus geen eigendom van een toevallig leidinggevende binnen de SAIL. De openbaringen zijn groot en talrijk, waardoor wij als buitenstaanders nog veel alerter moeten zijn en blijven. We zullen moeten blijven denken aan onze kinderen die nu al weten hoe moeilijk ze het door deze wanorde zullen krijgen in de nabije toekomst. Erger moet het niet worden en dat kan alleen maar door uw stem in 2020 niet te verspillen aan deze paarse club van verdriet en ellende. U wilt toch niet terechtkomen in dezelfde ongehoorde situatie als Venezuela? Tot slot wens ik u een vreedzame beëindiging van 2018 toe, en een bezinningsvol 2019. Gebruik ju verstan!

 

Kort Geding