HAASTIGE SPOED IS ZELDEN GOED

Suriname is op heel veel vlakken achter als het gaat om technologische ontwikkelingen. Deze stelling is gebaseerd op feiten, waarvan het systeem van onze ID- kaarten en rijbewijzen een duidelijk voorbeeld is. De regering Bouterse heeft op vrijdag 21 december, de ID-kaartenwet na felle discussies met 28 stemmen door De Nationale Assemblee, DNA, gekregen. De afgelopen weken heeft de oppositie op verschillende manieren haar mening geuit over de nieuwe ID-kaart, maar zij heeft toch ervoor gekozen niet mee te gaan met de coalitie. De assembleeleden van ABOP, PALU, PL en DOE verlieten voor de stemming de zaal, terwijl de leden van de NPS en de VHP tegen de wet stemden. Deze nieuwe ID-kaartenwet is bedoeld om een betere identiteitsbeveiliging van de burger mogelijk te maken door middel van de voorziening van biometrische en elektronische eigenschappen. Een deel van het personeel van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB), heeft inmiddels een training gevolgd om te kunnen omgaan met het nieuwe ID-kaartensysteem van het ministerie van Binnenlandse Zaken. De nieuwe ID-kaarten of E-ID, zullen binnenkort worden uitgeprint met dit systeem. Volgens de regering wordt dit systeem ingevoerd, omdat de huidige ID-kaarten niet voldoen aan de internationale standaarden die nu gelden. Parlementariërs zijn daarbij zeer sceptisch over de nieuwe elektronische ID-kaart die de regering gaat invoeren. Want waarom heeft deze coalitie zo een haast om bijna US-dollar 10 miljoen te spenderen? Dit project zal de Staat Suriname 9,2 miljoen US-dollar kosten. Dit geld betreft dan weer een lening, waarbij er een betalingsregeling is getroffen met het Servische bedrijf Vlatacom. De betalingstermijn is gesteld op 48 maanden en is renteloos, maar waar zal de regering deze US-dollar 9,2 miljoen vandaan halen binnen vier jaar? Dat wil zeggen dat de volgende regering de zoveelste schuld moet afbetalen naast alle andere leningen/kredieten die de afgelopen jaren zijn afgesloten. We moeten zeker meegaan met de tijd en de technologie zal niet stilstaan, maar Keerpunt vraagt zich wel af, waarom er ineens zoveel haast wordt gezet achter dit project? Was Suriname niet al bezig om samen met andere Caricom-lid-landen te komen tot een Caricom ID-kaart ofwel een Caripas? Deze pas zal naar verluidt veel meer waarde hebben en zelfs als reisdocument gebruikt kunnen worden binnen de Caricom. Wat is dan de reden dat er weer US-dollar 9,2 miljoen aan een nieuwe ID-kaartsysteem wordt verkwist door de huidige regering, terwijl er straks een Caripas wordt geïntroduceerd? Waar is de regering Bouterse mee bezig en wat is eigenlijk de bedoeling van dit nieuwe systeem? Wil zij weer een bedenkelijke stunt uithalen, waarbij zij zaken in hun voordeel beslechten? De introductie van de nieuwe biometrische ID-kaarten zal er ook toe bijdragen dat Suriname slachtoffer kan worden van cybercriminelen. Alles digitaliseren brengt zeker heel wat gevaren met zich mee, want er zullen heel wat valse ID-kaarten en misschien ook valse paspoorten in omloop gebracht kunnen worden. Als dit al gebeurt in de Verenigde Staten, hoe zullen wij in staat zijn malversaties te voorkomen? Dit zogenaamd ‘modern systeem’ zal zeker ruimte bieden aan criminelen om valse ID-kaarten/ paspoorten te bemachtigen voor duistere zaken. Op allerlei manieren probeert de regering Bouterse zaken door te drukken. De oppositie heeft groot gelijk om tegen de nieuwe ID-kaartwet te stemmen, want niemand kan verzekeren dat de persoonlijke gegevens van de kaarthouders niet zullen worden misbruikt en in buitenlandse databanken zullen belanden. Dit zet je zeker aan het denken, want haastige spoed is zelden goed!