NOODZAAK TOT BESTRIJDING

In mei 2020 krijgt de Surinamer die op dat moment kiesgerechtigd is, de gelegenheid de volgende regering voor dit land aan te wijzen. Verschillende partijen en misschien ook nog een keer combinaties van partijen, zullen dan de gelegenheid krijgen mee te doen aan deze volksraadpleging. Nu reeds wordt er druk gespeculeerd over wat de mogelijkheden en of wensen zijn om als winnaar uit de verkiezingsstrijd te komen.  Zeker twee partijen zijn van mening dat in mei 2020, ze als absolute uitschieters, uit de strijd zullen komen. Zeker één denkt uit pure arrogantie en overmoed, dat ze zeker weer regeermacht zal verwerven. Hoe zelfverzekerd je ook mag zijn, het volk zal uiteindelijk besluiten of het je die regeermacht weer zal gunnen en bezorgen. Voor ingewijden in de Surinaamse politiek en goed geïnformeerden, is het nu reeds duidelijk dat er zeer aanmerkelijke verschuivingen zullen plaatsvinden en dat zeker één partij behoorlijk in stemmen zal inboeten en dat maakt bepaalde lieden die zo verknocht zijn geraakt aan macht, behoorlijk nerveus.  We zien ook dat er lieden zijn die coûte que coûte aan de macht wensen te blijven, al zou dat inhouden dat er op grote schaal geknoeid zal moeten worden tijdens de stemming en de daaropvolgende telling van de uitgebrachte stemmen. Als we alleen maar de manier waarop de interne verkiezingen in de NDP zijn gehouden in ogenschouw nemen en de bereidheid bij deze verkiezingen tot het plegen van fraude, dan mogen we nu reeds ons hart vasthouden met betrekking tot de nog te houden verkiezingen van mei 2020. Er heerst een totaal verkeerde mentaliteit bij deze partij en het moet voor een ieder duidelijk zijn dat vooral een groot aantal jongeren binnen deze politieke partij, er een totaal verkeerde mentaliteit op nahoudt en ervan uitgaat, dat het doel de middelen heiligt en dat ook de hoogste mate van oneerlijkheid toegepast moet en kan worden om de macht die de partij thans bezit te consolideren en zo ook na 2020 het voor het zeggen te blijven hebben in de Republiek Suriname. En juist tegen deze verfoeilijke mentaliteit moet gestreden worden en dan ook zeker binnen de NDP waar er ook nog mensen zijn die vanaf de oprichting hun schouders hebben gezet onder het werk van de partij en het niet moeten toestaan dat gespuis en oneerlijken ook hier de overhand krijgen. Het is ons bekend dat er verschillende stromingen zijn binnen deze partij en dat binnen deze facties van de partij, er lieden zijn die het belang van Suriname vooropstellen en het niet eens zijn met het tuig dat alleen maar ten eigen voordele macht wenst te behouden en het belang van dit land en volk als inferieur inschat. Alle politieke partijen die in 2020 aan de verkiezingen zullen deelnemen, dienen er daarom op te staan dat er behalve lokale, ook buitenlandse waarnemers in grote getalen aanwezig zullen zijn gedurende de stembusgang en ook daarna bij het tellen van de stemmen. Als we daar geen eisen over stellen, maken wij vrij baan voor lieden om op grote schaal fraude te plegen. Zowel bij de oppositie als de regeringspartijen moet er strijd geleverd worden tegen mensen die fraude en corruptie wensen te hanteren om de verkiezingen te winnen, want die liggen zeker wederom op de loer.