Cannabis binnenkort toegestaan in gezondheidszorg

Cannabis, meer bekend als marihuana, wordt binnenkort toegestaan in de gezondheidszorg  in Suriname. Om dit mogelijk te maken, is het advies- en monitoringsorgaan Wetenschappelijk Onderzoek Hennepteelt, geïnstalleerd.

Het orgaan heeft onder andere tot taak het opzetten van een monitoringssysteem dat adequate controle uit kan oefenen op de middelen en chemische stoffen die expliciet bij wet genoemd zijn. De chemische stoffen komen voor op de bij deze wet behorende lijsten I, II en III, en op de mengsels hiervan. Verder heeft het orgaan ook tot taak het adviseren van de minister, gevraagd en ongevraagd omtrent de verplichtingen voortvloeiende uit de in artikel 1 lid 1 genoemde verdragen, alsmede ontwikkelingen in het kader van de nationale en internationale drugscriminaliteit, alsook het fungeren als aanspreekpunt voor nationale en internationale organisaties betreffende in deze wet geregelde onderwerpen en het doen van verplichte rapportages aan internationale organisaties.

Minister Antione Elias van Volksgezondheid, benadrukt dat cannabis wettelijk slechts voor medicinaal en niet voor recreatief gebruik zal worden toegestaan. De bewindsman doet via de regering een oproep aan het orgaan om met het instellen van de wettelijke instanties, veiligheidskleppen in te bouwen, waardoor het ministerie beschermd is tegen illegale praktijken en malafide organisaties. Het orgaan is vandaag geïnstalleerd voor een periode van drie jaar.