TERUGWERKEND ONTKRACHT

Alle ambtenaren juichten toen de overheid meedeelde dat zij in december zou overgaan tot het uitbetalen van de 25 procent loonsverhoging met terugwerkende kracht (twk). Deze mededeling hield in dat de eerste tranche van de twk-uitbetaling zou plaatsvinden. Helaas is het heel anders gelopen voor de landsdienaren. De afgelopen week vond daadwerkelijk de uitbetaling plaats met twk, maar de ambtenaren die hun salarisstrookje over december in ontvangst namen, waren teleurgesteld door de inhoudingen op het bedrag dat betaald werd met terugwerkende kracht (twk). Daarna uitten de ambtenaren zich op sociale media en op de werkplek. Zij vinden dat er te veel werd ingehouden, waardoor er nauwelijks iets van hun twk is overgebleven. De inhouding werd doorgevoerd voor ambtenaren die boven de SRD 3000 verdienen. Zij moeten 38 procent loonbelasting betalen, daarnaast werd er 10 procent pensioenpremie, 4 procent ziektekostenverzekering (SZF) en 4 procent AOV ingehouden. Op SRD 1 vloeit hierdoor 56 cent terug in de overheidskas. In totaal gaat er 52 procent terug naar de staat in de vorm van belastingen. Nu moeten we ook niet vergeten, dat de komende maand de Wet Rij- en Voertuigenbelasting wederom wordt ingevoerd. Dat betekent een nog hogere druk via de belastingen op het volk. Het heeft er veel van dat de regering Bouterse er niet bij stil staat dat de economie alleen maar verder verslechtert, door deze manier waarop ze staatsinkomsten vergaart. Met al deze belastingmaatregelen lijkt het erop dat deze regering noch groei noch ontwikkeling van onze natie voor ogen heeft. Elke ondernemer of hardwerkende burger weet dat deze heffingen een aanslag zijn op ons uitgavenpatroon. Hoeveel opties blijven er nog over om te overleven? Dus als je nu denkt dat je het moeilijk hebt, think again, het wordt erger! Wij Surinamers zullen nu al moeten nadenken over hoeveel discipline en doorzettingsvermogen wij nodig zullen hebben om deze moeilijke tijden door te maken. Jammer genoeg zal de kloof tussen arm en rijk tot na 2020 toenemen, want de regering Bouterse bekommert zich momenteel nauwelijks om de ‘kleine man’. Niet zomaar zeggen deskundigen van het World Data Lab dat Suriname een van de drie landen is, dat niet in staat zal zijn om tegen het jaar 2030 armoede uit te bannen. Deze regering maakt zich alleen druk om de manier waarop zij zichzelf kan verrijken! Eigen belang speelt hierbij de hoofdrol, en de ‘kleine man’, mag het zelf bekijken! De doorsnee burger die een baan heeft bij de overheid, moet maar accepteren dat zijn twk staat voor ‘terugwerkend ontkracht’.