JAGUARS IN DE UITVERKOOP?

Het jagen op jaguars gaat onverkort door. Deze beschermde diersoort wordt al enkele jaren met uitsterven bedreigd. Onlangs heeft het tijdschrift National Geographic en het Nederlandse dagblad Trouw, alarm geslagen over het lot van deze jaguars. De jaguars zijn een delicatesse voor de Chinezen. National Geographic spreekt van een internationaal netwerk dat handelt in jaguars. Dagblad Trouw schrijft dat het doden van jaguars in Suriname op bestelling gebeurt en dat de Chinezen aan de touwtjes trekken. ‘Nu hun tijgers op zijn, halen de Chinezen tot pasta gekookte jaguars uit Suriname’, luidt de kop van het artikel. In detail wordt uitgelegd waar de jaguars voor gebruikt worden als ze zijn gedood. ‘’Zo gaat het karkas in een pot op het vuur en wordt dagenlang gekookt, waarna er jaguarpasta van wordt gemaakt’’, zegt Els van Lavieren van Conservation International Suriname (CIS). Deze pasta wordt gesmokkeld naar China. “Ze zijn niet bang voor represailles, omdat ze weten dat de wet  toch niet gehandhaafd wordt”, stelt Van Lavieren in het artikel. Terwijl internationale organisaties zich zorgen maken over de jaguars, hebben wij een minister van Ruimtelijke ordening, Grond en Bosbeheer (RGB), Roline Samsoedien die alleen via het Nationaal Informatie Instituut de jagers waarschuwt, dat het jagen op jaguars bij wet verboden is. Andere maatregelen worden er niet genomen. Is dit bewust of heeft Suriname de middelen niet? Op 23 februari 2017 heeft de minister van UNDP drie voertuigen ontvangen die ingezet zouden worden voor de afdeling Natuurbeheer en de Dienst ’s Lands Bosbeheer die belast is met het dagelijkse beheer van beschermde gebieden. Waar zijn de voertuigen? Waarom worden die niet ingezet? Waarom zwijgt Samsoedien over de bescherming van onze jaguars? Of kunnen de Chinezen doen wat ze willen, omdat China een trouwe vriend is van de regering Bouterse? Samsoedien moet begrijpen dat er tal van wetten zijn die als een papieren tijger functioneren. Het ministerie zou actief het veld in moeten gaan en ook de dorpen in het binnenland moeten bezoeken, want het zijn niet de Chinezen die op jacht gaan, maar het zijn onze eigen binnenlandbewoners die voor de Chinezen jagen. Wet en recht gelden voor eenieder, dus ook voor de mensen in het binnenland. Maar ook de Chinezen dienen hiervan op de hoogte te zijn. Door onze zwakke instituten kunnen zij doen en laten wat zij willen, vooral omdat de regering zich gemanoeuvreerd heeft in een afhankelijke positie ten opzichte van China. In China is de panda een beschermde diersoort. China geeft miljoenen uit om de habitat van de panda te beschermen en vergroten. Het wordt tijd dat Suriname zich ook zo gaat inzetten voor zijn beschermde diersoort, de jaguar.