HET TANDEM

De regering heeft gisteren, zoals verwacht werd, haar ID-kaartjesproject binnen De Nationale assemblee, DNA, doorgedrukt. De oppositie die van mening was en is, dat de zaak niet transparant genoeg was, onthield zich van stemming. Voor de zoveelste keer heeft de regering een zaak die voor vele vraagtekens heeft gezorgd en nog steeds zorgt, er doorheen gedrukt. Waarom moeten er 17 maanden voor de verkiezingen van 2020, ineens nieuwe ID-kaarten komen? Deze regering heeft daar zeer zeker een bedoeling mee. Dat de oppositie ook dit ID-kaartenproject met de bedenkelijke vazalstaat Servië wenst uit te voeren, blijft een open vraag. Er werd ook in dit geval geen openbare inschrijving gehouden. Zogenaamd werden er bedrijven uitgenodigd, maar uiteindelijk werd het toch geen openbare aanbesteding. Dat deze regering telkenmale met duistere projecten komt waar opzettelijk geen openbare aanbesteding voor wordt gehouden, weten we zo langzamerhand allemaal. Het is daarom van groot belang dat we ook het zogenaamde uitbaggerproject van de Surinamerivier dat naar het Kabinet van de President is getrokken, strak in de gaten houden, want ook voor dit project bestaat het vermoeden dat men op grote schaal frauduleus wenst te handelen en wederom aan zware overfacturering ten nadele van dit volk wil beginnen. Dat de oppositie op de donderdag zich van stemmen heeft onthouden in DNA, is alleszins begrijpelijk. We hebben door deze regering al met zovele corruptieschandalen te maken gehad, dat argwaan zeer zeker gepast is in alles wat deze regering op grote en kleine schaal wenst te ondernemen. We hoeven alleen maar te denken aan Carifesta, het project Naschoolse Opvang en de aankoop van een ambassadegebouw in de Franse hoofdstad Parijs. Alleen maar het feit dat er een Anticorruptiewet is aangenomen in DNA en dat die nog steeds niet in werking heeft kunnen treden, geeft aan dat deze regering deze wet zijn inwerkingtreding moedwillig stagneert, omdat ze niet diep in eigen vingers wenst te snijden. Er is in de afgelopen 8 jaar door exponenten van deze regering op een schandalige wijze van dit volk gestolen en aan de plundering van overheidstegoeden is tot op heden geen eind gekomen. Zo werken NDP-regeringen nou eenmaal, we memoreren slechts de bouw van de bruggen over de Coppenamerivier en de Surinamerivier, toen er ook in samenspraak en overeenstemming met Ballast Nedam werd overgefactureerd en wel voor maar liefst 50 miljoen Nederlandse gulden. De 50 miljoen commissie voor de corrupte regering Wijdenbosch, gingen naar een valutarekening van de ondernemer S. in Hong Kong. Naderhand zal dit geld wel netjes zijn overgeboekt naar de rekening van de NDP corrupte top op hun inmiddels gevestigde buitenlandse rekeningen. Corrupt waren ze en zijn ze nog steeds binnen de NDP-top. En daarom is het niet meer dan onsmakelijk, dat we in DNA steeds weer die twee figuren Misiekaba en Abdoel hebben die alles wat krom en corrupt is van deze regering, recht proberen te praten. Maar ja, een fors assembleesalaris, daar wil je natuurlijk wel voor door het stof gaan, al betekent het uiteindelijk onoverkomelijke imago en politieke schade. Van dit tandem kan dan natuurlijk ook niet anders verwacht worden. In de komende tijd zullen ze dan ook blijvend hun best blijven doen een kabinet dat uitermate corrupt is, te verdedigen.