ALLE VERTROUWEN

De regering die tot nog toe blijft vasthouden aan haar 51 procent aandelen in de Hakrinbank, heeft volgens minister Hoefdraad van Financiën, het volste vertrouwen in de huidige directie van de bank onder leiding Rafiek Sheoradjpanday. Hoefdraad betreurt wat hij noemt ‘’een enorme hetze en stemmingmakerij’’ over de directie van deze bank. Hoefdraad schiet heel duidelijk uit zijn slof, omdat er zaken aan het licht worden gebracht die hij liever in het duister wenst te houden. Zo is het voor Keerpunt duidelijk, dat de regering een politieke benoeming voor de hoogste functie bij deze bank nastreeft. Als dat niet zo was, waarom stelt ze de heer Rafiek Sheoradjpanday dan niet gelijk aan als Chief Executive Officer bij de bank? Maar nee hoor, Sheoradjpanday mag zeer vermoedelijk aanblijven totdat de regering vanwege haar 51 procent aandelen, de tijd rijp acht een politieke benoeming door te drukken. Volgens Hoefdraad zou de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, de waarnemening van Sheoradjpanday hebben bevestigd en bekrachtigd. Volgens ons moet de Raad van Commissarissen dat doen, maar enfin, sabiso Hoefdraad heeft gesproken, dus nemen de meesten aan dat het wel zo zal zijn.  Het heeft er echter veel van dat de overheid los van haar beloften, de 31 procent aandelen binnen de bank die ze nog steeds bezit, zo lang mogelijk zal willen behouden. En juist daartegen bestaan er bij de overige aandeelhouders van deze bank enorme bezwaren. De overheid blijft momenteel echter power play hanteren en doet er alles aan om zo lang mogelijk een cruciale vinger in de pap te blijven houden. Dat was dan ook de voornaamste reden waarom drs. Wim Bousaid moest vertrekken, want die had slechts het belang van de bank, de spaarders en de aandeelhouders voor ogen. Als Rafiek Sheoradjpanday niet naar de pijpen van de grootste aandeelhouder zal willen of kunnen dansen, zal Hoefdraad er alles aan doen hem te verwijderen en zijn politieke optie inzetten. Recentelijk nog werd naar verluidt, druk op de Hakrinbank uitgeoefend om een deal te sluiten met de Surinaamse Post Spaar Bank, SPSB, voor een project gericht op de woningbouwfinanciering. Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat deze regering desnoods met middelen uit het overige bankwezen, nog voor mei 2020 een aantal woningen wil bouwen om zo nog goed voor de dag te komen bij de aanstaande verkiezingen. Het is dan ook de hoogste tijd dat de Algemene Vereniging van Aandeelhouders erop blijft aandringen dat de overheid de 31 procent aandelen die ze nu nog krampachtig vasthoudt, afstoot waardoor ze haar wurgende invloed binnen deze bank kwijt raakt.  Maar gezien de mentaliteit en het financiële plukgedrag van deze regering, zal dat nog heel wat voeten in de aarde hebben.