MIGRANTENVRAAGSTUK

De Surinaamse overheid heeft duidelijk een enorm probleem als het gaat om de duizenden vreemdelingen die op illegale wijze in ons land vertoeven en geen moeite doen om een legale status te verwerven. En terwijl de overheid weet dat ze een migrantenvraagstuk heeft en er tot nog toe niet in is geslaagd het onder controle te krijgen, creëert ze steeds meer ruimte zodat er nog meer mensen zonder een visumverplichting naar binnen komen zonder dat ze een duidelijke bevolkingspolitiek tot stand heeft weten te brengen. Zo heeft de regering recentelijk nog een schrijven gericht aan De Nationale Assemblee waarin ze vervat dat ze het voornemen heeft een visumvrije regeling voor Rusland door te voeren. Nou, daarmede heeft ze de weg vrij gemaakt voor het gespuis van Putin om hier te komen rotzooien. ID-kaarten uit Servië, een regelrechte vazalstaat van Putin, ‘mooier’ kan het eigenlijk niet. We zijn precies op hetzelfde pad dat Maduro heeft bewandeld en waar is Venezuela thans? Zeer zeker op het pad van de verdoemenis met vele duizenden die het land als ratten op een zinkend schip aan het verlaten zijn. En terwijl zeer weinigen op deze oude verlaten plantage weten wat er op internationale fora plaatsvindt, halen we de banden met schurkenstaten strakker aan. Laat iedereen maar binnen die een regering in de grootste financiële problemen met een aalmoes komt ondersteunen. De consequenties zijn voor de komende generaties. Uiteindelijk zullen de migranten c.q. allochtonen die thans in grote getalen naar binnenstromen, ons land totaal overnemen. Het proces is al zeker enkele jaren gaande en we zullen ze als notoire bedelaars op deze manier niet kunnen stuiten. Een oud-redacteur stelde in het verleden meermaals: ‘’Begi man no abi mandi’’, en dat geldt voor ons nu reeds. Onze nationale soevereiniteit wordt nu reeds op onbehoorlijke wijze ter discussie gesteld door die ene diplomaat die gewoon onverhuld stelt, dat wij allemaal maar een mindshift dienen te ondergaan, omdat we anders geen vooruitgang zullen meemaken. Zo een brutaliteit hebben we van een diplomatieke vertegenwoordiger in geen jaren gehoord. Maar het is goed dat we kennis maken met deze vrijpostigheid van de moderne imperialisten. In de zeer nabije toekomst zullen we nog meer narigheid meemaken. De situatie in Venezuela dienen we heel goed op de voet te volgen, want daar kan zeker een regionaal conflict uit voortvloeien. We achten de kaderarme regering Bouterse niet in staat het migrantenvraagstuk waar we thans mee geconfronteerd worden, op een goede manier aan te pakken, laat staan oplossen. We zullen daarom moeten hopen en bidden dat er na 2020 capabeler mensen aan de macht komen, want dit lijkt werkelijk nergens op.