WIE WEL OF NIET CORRUPT?

Binnen het douanekorps is het dezer dagen behoorlijk onrustig geworden nadat er op sociale media een serie aantijgingen tegen hooggeplaatste douaneambtenaren geplaatst werden en de minister van Financiën een verklaring tegenover een medium aflegde waarin hij bevestigde, dat er een onderzoek bij deze dienst wordt ingesteld naar aanleiding van vermeende corrupte handelingen, gepleegd door leden van het korps. De verklaring van de minister schoot het bestuur van de bond in het verkeerde keelgat en die besloot gelijk een algemene leden vergadering te houden.  Op die samenkomst met de leden werd geëist, dat August van Lobbrecht als coördinator van het managementteam bij de douane, moet vertrekken en in zijn kielzog ook de overige leden van het team. Volgens de voorzitster van de douanebond, Joyce de Vlugt, heeft financiënminister Gillmore Hoefdraad tot maandag de tijd om zich te buigen over de eis van de bond. Van Lobbrecht en zijn team zouden volgens de bond, tal van ad hoc maatregelen nemen en de onder hen gestelde ambtenaren onheus en onbeschoft behandelen. Willekeur en rancune zouden veelvuldig voorkomen bij de douane sinds dit team de leiding over het korps heeft. Minister Hoefdraad heeft inmiddels verklaard verrast te zijn over het door de douanebond gestelde ultimatum. Hij stelt dat hij geen arbeidsconflict met de bond heeft en hoopt het ook zo te houden. Hoefdraad geeft ook gelijk aan dat hij zich niet zal laten dicteren inzake benoeming of ontlasting van de leiding van een der instituten die onder zijn verantwoordelijkheid  vallen. Hoefdraad zegt ook dat hij goed op de hoogte is van de achterstanden en misstanden binnen het korps. De minister stelt ook zijn uiterste best te doen om zaken binnen het korps op orde te krijgen. Hoefdraad verklaart ook geen ongefundeerde maatregelen te zullen nemen tegen ambtenaren op basis van geruchten en verhalen op sociale media. Wel stelt de bewindsman dat alle zaken zullen worden onderzocht en indien noodzakelijk, er maatregelen zullen volgen. Hoefdraad haalt ook aan dat er momenteel een onderzoek wordt gepleegd door een team van juristen, accountants en douane-experts. Ook zouden fraude en veiligheidsdeskundigen samen met de CLAD deel zijn van het algehele onderzoek. Als dit onderzoek is afgerond, zal er volgens Hoefdraad worden gekeken of er verder maatregelen dienen te worden getroffen. De minister wil in de tweede week van de maand januari met de bond om de tafel gaan om de nijpende vraagstukken te bespreken. De minister geeft met het laatste aan, niet eerder met de bond te willen overleggen over de bestaande vraagstukken bij de douane. Het is dus afwachten hoe de douanebond hierop zal reageren. Waar Hoefdraad wel totaal gelijk in heeft, is dat er niet kan worden afgegaan op tal van beschuldigingen over vermeende corrupte handelingen van minstens één douanefunctionaris die controle zou hebben over het Asycuda-systeem en daarmede op manipulatieve wijze bezig te zijn. Ook andere aantijgingen via sociale media tegen hooggeplaatste douanefunctionarissen die nauw samenwerken met het huidige managementteam, kunnen onmogelijk als leidraad gehanteerd worden om verstrekkende maatregelen tegen het gehele team te treffen. Het is namelijk zeer goed mogelijk dat een persoon die nadeel ondervindt bij zijn importen, het gemunt heeft op de huidige douaneleiding. Het is al decennialang geen geheim, dat er bij de douane lieden zijn die uitermate corrupt zijn en de staat groot nadeel berokkenen. Ook al tijdens de regeringen van Venetiaan en minister Hildenberg op Financiën, was het duidelijk dat er op grote schaal werd gerotzooid en dat bepaalde importeurs via enorme steekpenningen, geen of door manipulatie met invoertarieven, veel te weinig invoerrechten en accijnzen betaalden. Aan dat ’feest’ is nooit echt een eind gekomen en daar probeert Hoefdraad een stokje voor te steken. Of dat hem lukt, is natuurlijk een grote vraag. Er zijn ook lieden die hun grote regelmatige nyang door de maatregelen van Hoefdraad en de gepleegde mutaties binnen de douane, in rook hebben zien opgaan en daar zeer gebelgd over zijn. Voor deze oneerlijke lieden moet er zo spoedig mogelijk verandering komen waardoor de situatie van voorheen kan worden hersteld. Waar Hoefdraad wel eerlijk over moet blijven, zijn de gevallen waarbij lieden die aan de regering gelieerd zijn en geen invoerrechten wensen te betalen, in bepaalde gevallen over een ontheffing kunnen beschikken. Dat soort handelingen zijn oneerlijk en veroorzaken grote wrevel bij anderen die wel het volle pond moeten neertellen aan de ontvanger. Dat zaken niet kloppen bij de douane, weten wij al decennialang. Dat ambtenaren overgaan tot het plegen van corruptie, heeft natuurlijk ook veelal te maken met de totale verarming van dit volk waar de ambtenaar bij de douane ook toebehoort. Ook douaneambtenaren hebben te maken met sterk koopkrachtverlies en sommigen zijn daarom dan ook in bepaalde gevallen vatbaar voor een stevig douceurtje van een vrijgevige importeur.