AD HOC-RAZZIA’S

Eenheden van de politie zijn deze week overgegaan tot het uitvoeren van razzia’s tegen wat wordt aangeduid als het opsporen van illegaal in ons land vertoevende buitenlanders. Volgens informatie is de justitie overgegaan tot actie tegen illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen, omdat deze mensen ruimschoots de gelegenheid is geboden zich te laten registreren en het vermoeden bestaat, dat velen de registratieperiode voorbij hebben doen gaan zonder daar gebruik van te maken. Alvast heeft men de afgelopen week razzia’s gepleegd in hotels aan de Anamoestraat, waar overwegend Brazilianen een tijdelijk verblijf hebben. Bij deze invallen van de politie werden inderdaad mensen aangetroffen die illegaal in Suriname zijn en zich nog niet hadden laten registreren. Een aantal personen werd aangehouden en ondergebracht in vreemdelingenbewaring en nu zal worden afgewacht wat het Openbaar Ministerie hieromtrent beslist. Wel vreemd dat de politie nu ineens zo rigoureus optreedt. Het is namelijk geen nieuw fenomeen dat er zoveel illegale vreemdelingen in ons land zijn en dat bijvoorbeeld het aantal Brazilianen in de tienduizenden loopt. De razzia’s zouden nu ineens zeer noodzakelijk zijn geworden, omdat de overheid over informatie beschikt dat een bende Brazilianen met een militaire achtergrond, plannen beraamt om een van de multinationale ondernemingen (Newmont of Iamgold) te overvallen en beroven. Informatie die naar verluidt, nog uitvoerig moet worden uitgewerkt. Terwijl men niet eens precies weet waar deze vermeende bende zich ophoudt, begint men eventjes hotels binnen te vallen en mensen te mishandelen. Ook zouden politieambtenaren bij deze razzia’s, volgens verklaringen van Braziliaanse hotelgasten die illegaal in ons land zouden vertoeven, persoonlijke bezittingen en geld hebben afgepakt c.q. ontvreemd. Als dat zo is, dienen er maatregelen tegen deze opsporingsambtenaren te worden genomen. Wat nu gebeurt, is niets anders dan ‘Als het kalf verdronken is, dempt men de put’. We wijzen er al jaren op, dat opeenvolgende regeringen hebben nagelaten een goed werkende bevolkingspolitiek binnen hun beleidsmaatregelen op te nemen. Men heeft maar gedoogd dat allerlei mensen dit land konden binnenstromen en binnen onze grenzen konden onderduiken. Er zijn hier lieden die al decennialang een illegale status hebben en nimmer moeite hebben gedaan een verblijfsvergunning te bemachtigen. Al deze  mensen wisten en weten dat het hier een ‘free for all’ is en daarom hebben slechts weinigen moeite gedaan hun bescheiden voor verblijf op orde te krijgen.  Uit de omliggende landen en het Caribisch gebied verblijven duizenden illegaal in ons land. Uit het verre oosten zijn er velen die na de toegestane drie maanden verblijf, ook gewoon onderduiken en zij zijn na aanhouding door de politie, ineens wel bereid het verschuldigde bedrag voor legaal langer verblijf op te hoesten. Maar gerust kan gesteld worden dat de zaak door jarenlang getalm van de overheid, nu uit de hand is gelopen en het ernstige vermoeden bestaat dat onder de illegaal hier verblijvende vreemdelingen, zich levensgevaarlijke ‘die hard’ criminelen bevinden waar zelfs onze veiligheidstroepen ernstig rekening mee dienen te houden. Razzia’s houden in hotels in Paramaribo en misschien daarbuiten, zullen naar onze mening niet het gewenste resultaat opleveren. Mensen met duistere en levensgevaarlijke criminele plannen, houden zich echt niet in hotels aan de Anamoestraat op. Deze overheid zal haar inlichtingenapparaat beter moeten laten werken om erachter te komen wie duistere plannen hebben, van waar ze komen en waar ze zich eventueel bevinden. Ineens zo binnen een woonwijk intimiderende razzia’s plegen en mensen mishandelen, is echt niet de oplossing. Ook zal de overheid een andere methode moeten bedenken om de illegaal in ons land verblijvende vreemdelingen beter en sneller tot registratie over te halen, want de zogeheten ‘nationaal pardon’ regeling heeft naar onze mening niet het beoogde resultaat gesorteerd.