HVB-Raymond Sapoen ruziet met PL en KTPI

Mr. RAYMOND SAPOEN (jurist), politiek leider van de HERVORMINGS – EN VERNIEUWINGSBEWEGING (HVB), stoort zich niet aan uitlatingen gedaan door voorzitters van de KTPI, Willy Soemita, en Pertajah Luhur (PL), Paul Somohardjo. Volgens Sapoen moeten Soemita en Somohardjo de laatsten zijn die over VERRAAD , OVERLOPEN of TROUW praten. Sapoen meent dat Soemita middels de PL tracht zuurstof te krijgen om zo nog een rol van betekenis te hebben. Soemita heeft op de feestvergadering van PL gezegd, dat personen die zich hebben afgesplitst van de moederpartij, tot bezinning komen.

Soemita zei dat deze mensen hun geluk zoeken bij andere partijen voor de verbetering van hun eigen maatschappelijke posities. Er moet nu EENHEID komen. Somohardjo benadrukte dat zonder SAMENBUNDELEN , zonder die EENHEID te vormen, het nooit zal lukken Suriname op de goede rails te krijgen.

SAPOEN merkt op dat Soemita en Somohardjo proberen in te spelen op het ETNISCHE SENTIMENT. “ Zij willen dat Javanen zich zogenaamd moeten gaan bundelen en zich NIET moeten laten pakken door andere partijen en niet moeten gaan afsplitsen. Als wordt gekeken naar de historie van deze twee POLITIEKE LEIDERS en hun partijen, heeft de geschiedenis uitgewezen dat vanaf de zestiger jaren, deze politici zich CONSTANT hebben verplaatst van het ene politieke firmament naar het andere omwille van de MACHT”, geeft Sapoen aan.

Sapoen zegt dat hij een politiek gevaar vormt voor de PL-en KTPI-voorzitter, ”omdat erop dit moment niet toevallig een andere LEIDER is die op hem lijkt”. De HVB heeft drie jaar geleden de stap gemaakt met een duidelijke missie voor ogen: “dat was en is om die hervorming en die vernieuwing te brengen binnen de PL ten aanzien van LEIDERSCHAP en ook de IDEOLOGIE waarbij je je niet meer gaat kunnen baseren op het ETNISCHE SENTIMENT. Sapoen geeft als voorbeeld dat de ‘Javaanse partijen’ die zich focussen op de ‘Javaanse kiezers’, grandioos de mist ingaan. KTPI heeft dit toch zelf ervaren.

Door gebrek aan ideologie en bloedarmoede, heeft de KTPI zich constant gefocust op de ‘Javaanse kiezer’ en daardoor speelt ze al twee verkiezingen geen rol van betekenis meer. Volgens Sapoen heeft dit systeem ook de PL van Somohardjo cijfermatig achteruit gebracht in de verkiezingen van 2015. Volgens Sapoen is de HVB ready voor de komende verkiezingen. De HVB zal niet opgaan in een andere partij. ‘’We gaan niet integreren in een andere politieke partij. We gaan op basis van onze eigen ambitie de verkiezingen in waarbij wij ons zo open mogelijk stellen voor gelijkgerichte partijen”, aldus RAYMOND SAPOEN, politiek leider van de HVB in Starnieuws, editie 12 december 2018.

LEENDERT DOERGA