ZIJN WE WEL IN STAAT?

Zijn we wel in staat het enorme aantal illegale buitenlanders dat zich op onze bodem bevindt, te controleren en bij geconstateerde illegaliteit aan te houden en uit te zetten? Wij denken wel dat het antwoord glashard ‘nee’ moet zijn. We zijn dan wel een aantal maanden geleden begonnen met een zogeheten “generaal pardon” regeling waarbij de in ons land bevindende buitenlanders de kans werd geboden zich te registreren en een verblijf van 2 jaar te verkrijgen na een betaling van 600 dollar of veel meer, maar hoeveel buitenlanders die een illegale status bezitten hier gebruik van hebben gemaakt, heeft de overheid om voor haar bekende redenen nog niet verteld aan de gemeenschap. En terwijl deze onduidelijkheid nog leeft en niemand weet hoeveel buitenlanders illegaal binnen onze grenzen vertoeven, raakt de zaak steeds onoverzichtelijker en komen er steeds meer bij. Het generaal pardon heeft daarom naar onze mening maar een tijdelijk afschrikwekkend effect gehad en het aantal illegaal in Suriname verblijvende buitenlanders, niet doen verminderen. Onze oost- en westgrens zijn nog steeds zo lek als een mandje en het is niet ongewoon, dat er nog steeds Guyanezen, Venezolanen, Brazilianen en Haïtianen, via Guyana ons land binnenstromen en hun weg naar Paramaribo en verder oostwaarts weten te vinden. Ook via Frans-Guyana komen nog steeds Brazilianen ons land op illegale wijze binnen. Dan hebben we het nog niet eens over de Chinezen die wel via de JAP-luchthaven binnenkomen, maar niet op tijd vertrekken en hier onderduiken. Wat een zeer verontrustende ontwikkeling is, betreft de mensensmokkel en het binnenkomen van criminelen uit Brazilië, die zich in het binnenland bezighouden met tal van criminaliteit, waaronder roofpartijen van goud. Vandaag werd nog door een lokaal dagblad gemeld, dat de autoriteiten op tijd erachter zijn gekomen, dat illegaal in ons land vertoevende Brazilianen, een gewapende overval op het goudmijnbedrijf Newmont in Oost-Suriname aan het voorbereiden waren en dat men al is overgegaan tot arrestaties van lieden die met dit complot te maken hadden.  In het verleden hebben we het op herhaalde wijze gehad over het voeren van een gedegen bevolkingspolitiek om ervoor te zorgen dat er een gezond evenwicht zou kunnen ontstaan in het aantal vreemdelingen dat wij in dit land binnenlaten. Maar nimmer heeft de overheid hier voldoende aandacht aan kunnen of willen besteden. Vandaar dat het momenteel zo een chaotische toestand is waar de overheid nog maar nauwelijks controle over heeft. Als er niet snel en professioneel wordt ingegrepen, zullen illegale buitenlanders het leven voor ons als Surinamers ondraaglijk maken. Men heeft nu al in de gaten dat het hier een ‘free for all’ is en dat met geld in de hand, lees: vreemde valuta, je in Suriname vrijwel alles kan bereiken. Daarom kijken wij reikhalzend uit naar wat de regering Bouterse II uiteindelijk zal beslissen in de affaire van de Chinese megahektrawlers die volgens informatie, nog steeds niet uit onze territoriale wateren of economische zone zijn verdwenen.