STINKENDE AFFAIRE

Steeds meer geraken wij van Keerpunt, ervan overtuigd dat de zaak rond de Chinese megahektrawlers (6 stuks in totaal) van alle kanten stinkt en dat er vanwege het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij, op zeer corrupte wijze en in strijd met de regels binnen de Visserijwet van 1980, is gehandeld. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat er vergunningen zijn uitgegeven en wel in het jaar 2017, die in strijd zijn met de voormelde regels. De trawlers zijn in ieder geval veel te lang en hebben een motorvermogen dat vier maal hoger ligt dan het toegestane binnen onze visserijwet. Dus zou degene op LVV nimmer tot welke vorm van toestemming dan ook hebben mogen overgaan. Maar het is bij ons en bij vele anderen, al jaren bekend dat het een corrupte bende op dit ministerie is als het gaat om de verlening van visvergunningen. Mensen die niet eens over boten en visnetten beschikten, hebben in het verleden visvergunningen weten te bemachtigen door tyuku’s te betalen en die vergunningen werden dan weer doorverkocht aan derden, veelal Guyanezen. Vele duizenden dollars zijn in het verleden betaald aan corrupte lieden op dit ministerie en het ernstige vermoeden bestaat dat in de huidige affaire van de vissersboten, er wederom behoorlijk onder de tafel is betaald om deze boten toe te laten. De overheid zit thans met deze zaak in haar maag, omdat de schepen niet voldoen aan de voorwaarden binnen onze wet, maar toch zijn er vanwege het ministerie door een of andere corrupteling, toezeggingen gedaan en zijn de schepen naar aanleiding van deze toezeggingen hierheen gevaren. Vele duizenden zeemijlen leg je als reder van de schepen niet af als je geen zekerheid hebt omtrent de toestemming tot het mogen vissen in onze economische zone. Inmiddels is er grote beroering ontstaan tussen onze vissers die hun broodwinning in gevaar zien komen als de staat er alsnog toe overgaat een vergunning te verlenen aan deze reusachtige drijvende visfabrieken. Het Visserscollectief doet er naar onze mening goed aan desnoods de staat voor de rechter te slepen, want dit is geen zuivere koffie. Deze zaak is smerig en bepaalde mensen hebben een grove nyan gemaakt. Degene die de vergunning heeft aangevraagd, is ronduit asociaal en zeker anationaal, omdat die had moeten weten dat dergelijke schepen niet aan de voorwaarden zouden kunnen voldoen en bovendien een ruïneuze werking zullen hebben op ons toch al beschadigde visbestand. Het merkwaardige is dat we vanuit het Kabinet van de President nog geen reactie hebben gekregen. Dit wekt de suggestie op dat er misschien onder invloed van dit kabinet, druk wordt uitgeoefend om alsnog de desastreuze vergunningen aan de exploitanten van de meergenoemde trawlers af te staan.