SPRINGPLANK

Het Nationaal Jeugdparlement (NJP) moet niet gezien worden als een springplank naar de politiek of een politieke functie. Dit werd de jeugdparlementariƫrs voorgehouden op de dag waarop zij officieel benoemd werden. Deze uitspraak kwam van regeringswege. Maar als we kijken naar de manier waarop de regering, met name het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, omgaat met dit instituut, kan gesteld worden dat het gezien wordt als een instituut dat een speelbal van het ministerie is. Er is een duidelijke splitsing tussen jongeren van de NDP en andere leden binnen het jeugdparlement, waarbij de regering ook haar invloed probeert uit te oefenen door jongeren van de partij te bevoordelen. Er is zelfs getracht jongeren om te kopen bij de verkiezing van de jeugdambassadeurs die enkele maanden terug gehouden zou worden. Veel jongeren zullen hierdoor gedemotiveerd raken en hun interesse in het jeugdparlement verliezen. Het instituut is bedoeld om de belangen van jongeren te behartigen, maar daar komt tot nog toe weinig van terecht. Het wordt hierdoor ook moeilijk voor jongeren die het werk rechtvaardig willen doen. Grote kans dat het instituut straks slechts bestaat uit jonge paarse leden die het voor het zeggen hebben. Na de taferelen met de jeugdambassadeursverkiezingen, heeft het NJP aangegeven de voorstellen om de verkiezing opnieuw te doen, te bespreken met zijn leden. Het ministerie heeft niet gereageerd op de besluiten van het instituut maar besloot de leden wel de les te lezen. Op zo een manier zal het geen enkel instituut lukken om zelfstandig besluiten te nemen en zullen alle instituten een springplank worden naar hogere politieke functies zonder dat mensen rekening houden met de verankering van de positie van dergelijk instituut in de wet.