RIJ- EN VOERTUIGENBELASTING

Op veel plaatsen in de stad en daarbuiten, is het treurig gesteld met de staat waarin onze wegen zich bevinden. En dan te bedenken dat de regering Bouterse maar 10 procent uit de opbrengsten van deze weder ingevoerde belastingmaatregel wil besteden aan aanleg en onderhoud van onze infrastructuur. Deze foto werd gemaakt aan de Winston Churchillweg.