POLITIEK NIET HAALBAAR

Het weghalen van de overheidssubsidies voor de nutsvoorzieningen elektriciteit en water en het introduceren van marktconforme tarieven in ons land, is misschien realistisch en een puur zakelijke noodzaak, maar lijkt ons politiek bezien met de komende verkiezingen in het vooruitzicht, absoluut niet haalbaar. Gezien de waardedaling van de SRD ten opzichte van de dollar vanaf 2010 en daarna wederom ingrijpend na 2105, hebben de parastatale bedrijven EBS en SWM, ook financiële klappen ondergaan. De bedrijfskosten van deze ondernemingen en het valutacomponent waar deze bedrijven ook niet onderuit komen, heeft men na 2015 hogere tarieven aan de afnemers doorberekend. Deze tarieven werden de nutsbedrijven niet in dank afgenomen en zorgden voor grote spanningen in het land. Maar ofschoon de tarieven werden aangepast, hebben berekeningen van deskundigen uitgewezen, dat de consument en het bedrijfsleven nog steeds te weinig voor hoofdzakelijk elektrische energie op maandbasis betalen. Willen we de energievoorziening in de komende jaren beschermen en uitbreiden, dan zullen de inkomsten van met name de Energie Bedrijven Suriname, EBS, aanmerkelijk moeten toenemen en de subsidie van de overheid worden afgebouwd. Velen staan er niet bij stil wat dat allemaal inhoudt en wat de consequenties zullen zijn als de overheidssubsidie wordt weggehaald en elke woning en bedrijf veel meer zal moeten betalen voor stroom. Marktconforme tarieven berekenen en met fiat van de overheid die doorvoeren, gaat echter niet zomaar. Het is natuurlijk goed dat deskundigen zich over deze materie hebben gebogen en hun conclusies in een rapport aan de minister van Natuurlijke Hulpbronnen hebben samengevat, maar natuurlijk rijst onmiddellijk de vraag of de aanbevelingen nu wel doorgevoerd kunnen worden, gezien de zwaar afgenomen financiële spelling in elk gezin en natuurlijk ook de verdere inflatoire gevolgen van verhoogde energietarieven binnen de Surinaamse economie die zich nog steeds in een ernstige financiële crisis bevindt. Wij van Keerpunt, zijn ervan overtuigd dat de regering Bouterse niet schouderophalend voorbij zal gaan aan het deskundig opgestelde rapport dat betrekking heeft op de energiesector in ons land, maar kunnen nu reeds voorspellen, dat deze regering het voorlopig terzijde zal schuiven, omdat ze heel goed beseft dat een doorvoering van nieuwe energietarieven, haar zeker de verkiezingen van 2020 zal doen verliezen. Dus we zullen pas na 2020 misschien sneller geconfronteerd worden met verhoogde tarieven voor stroom en misschien ook voor water.