DE PROBLEMEN OP DE BOSJEBRUG

Wat velen reeds lang verwacht hadden, heeft zich nu werkelijk voorgedaan op de Bosjebrug. Een chauffeur van een zwaarbeladen vrachtwagen heeft, rijdende over de Bosjebrug, de controle verloren over het stuur. Wij hebben ook te doen met een overheid die constant roept dat het transport van houtblokken over water dient te geschieden, maar er zelf helemaal niets aan doet. Een minister van OWT&C die op de televisie constant praat over te zwaar beladen vrachtwagens, maar het helemaal niet heeft over de technische situatie waarin meestal dit soort wagens zich bevindt. Er zouden steekproeven genomen moeten worden om na te gaan op welke wijze de keuring van deze wagens heeft plaatsgevonden, en wanneer de laatste keuring was. Al te vaak moet men na een aanrijding op de brug horen dat de remmen het hebben laten afweten. Gelukkig hebben er zich tot nog toe geen zware ongelukken voorgedaan, maar als er vanuit de overheid geen serieuze aandacht wordt geschonken aan dit probleem, dan moeten wij ons hart vasthouden voor de toekomst. Misschien moet er weer geld geleend worden voor een of andere flutstudie omtrent de problemen op deze brug. Dan zal men er als de kippen bij zijn om mede te genieten van die bekende nyan. In één adem halen we ook het ontwateringsprobleem van Groot-Paramaribo aan, na alle ellende van de zware regenbui van afgelopen dinsdag. Haast alle straten in en buiten Paramaribo veranderden in kleine rivieren met alle gevolgen van dien voor het verkeer. Aanrijdingen bleven niet uit en velen moesten noodgedwongen uitstappen in het water, omdat de motor door wateroverlast, afsloeg. Hoe lang zullen we door deze overheid nog in het water gehouden worden? Wordt het geen tijd die domme trots aan de kant te schuiven door Nederlandse deskundigen te halen die wereldwijd ervaring hebben op dit gebied? Zelfs in de Verenigde Staten. wordt er een beroep gedaan op de deskundigheid van de Nederlanders op dit gebied. Maar neen, hier heeft een persoon problemen met die patata’s en de hele bevolking moet daar onder lijden. Ze gaan het zelf ter hand nemen om weer een nyan te maken. Het is deze overheid die u en ik vraagt haar weer een periode te gunnen voor vijf jaar om verder een loopje te blijven nemen met onze veiligheid in het verkeer, onze gezondheid, en onze zuurverdiende belastinggelden. Als burger van dit mooie land zal het aan u liggen om er niet aan mee te werken dat door zo een beleid, u straks ook het slachtoffer wordt van de perikelen op de Bosjebrug. Door het passief blijven toezien op dit wanbeleid, zullen uw problemen niet worden opgelost. Alle mooie praatjes en beloften ten spijt.

 

Kort Geding