DE DECORATIES MET BEÏNVLOEDING VAN DE POLITIEK

Wanneer wij het krantenbericht in een ochtendblad van afgelopen dinsdag omtrent het decoreren van burgers goed gelezen hebben, dan valt er iets heel opmerkelijks op. De ons allen welbekende oom Henk Peneux, stelde op een bepaalde vraag, dat de adviescommissie voor decoraties, zich niet laat beïnvloeden door de politiek. Indien de heer Peneux dat werkelijk denkt en ook zegt, dan zou dit een hoge uitzondering zijn op de tegenwoordig bestaande regels in dit land. De heer Peneux zou als een ieder hier in dit land moeten weten, dat deze regering zich met alles bemoeit, en dus ook haar invloed probeert door te drukken bij adviezen omtrent decoraties. De heer Peneux stelt zelf dat er soms gevallen zijn, waarbij iemand die eigenlijk niet in aanmerking zou mogen komen, er toch tussen glipt. Zie daar de beïnvloeding, omdat wanneer de commissie haar huiswerk naar behoren uitvoert, er zulke zware en lelijke fouten niet gemaakt mogen worden. Door al deze opmerkingen is het zeker niet de bedoeling de heer Peneux een trap na te willen geven. Integendeel  kent de gemeenschap oom Henk, zoals hij in de volksmond genoemd wordt, als te zijn een integer en correct persoon die op bijzondere wijze zijn bijdrage geleverd heeft aan land en volk. Echter moet oom Henk er wel voor waken dat ook hij straks niet het slachtoffer wordt van de ons allen bekende beïnvloeding. Het een en ander kan met legio voorbeelden gestaafd worden. Als recente voorbeelden geef ik u de beïnvloeding bij het Nationaal Jeugd Parlement en ook nog bij het instituut voor jeugdambassadeurs. Door de beïnvloeding is de waarde die aan de decoraties gehecht moet worden, vanaf 2010 behoorlijk afgenomen. Je hoeft maar een keer in het openbaar in de bres te springen voor ‘baas’, en je bent al verzekerd van een decoratie. Een zangduet met ‘baas’ op de markt, levert ook een decoratie op. Door deze voorbeelden hoop ik dat oom Henk zal inzien wat er met beïnvloeding bedoelt wordt.

 

Een burger