ALLES BEHALVE PROFESSIONELE AANPAK

Aan een deel van de Mr. Jagernath Lachmonstraat tot aan de Leysweg, zijn sinds november betonnen lichtmasten door de N.V. Energie Bedrijven Suriname, EBS, in de grond geplaatst.  Toen zich de afgelopen week ineens een zware regenbui voordeed, werd de grond rondom een van deze masten zacht, waarna een van deze masten ging hellen en op het dak van een personenauto belandde. De EBS verklaarde na het ongeval maatregelen te zullen treffen. Het plaatsen van deze EBS-palen is naar verluidt zeer amateuristisch gedaan, want een ieder die de technische school voor bouwkunde heeft doorlopen, weet de gronddruk te meten bij noodzaak van zo een fundering. Maar de EBS laat doorschemeren, dat zij altijd een goede job doet en geeft de regen de schuld van deze wanprestatie.  Wat als een paal boven water staat, is dat die kolossale masten niet op betonblokken zijn bevestigd. Er moet weer een snelle nyan gemaakt zijn om deze masten met een hoogte van 9 tot 12 meter, op ondeskundige wijze te plaatsen. De energieleverancier geeft na het ongeval aan, dat zij vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid is overgegaan tot een onderzoek hoe het zover heeft kunnen komen. Dus men gaat nu pas onderzoek doen? Deze palen hebben de EBS zeker een aardige duit gekost en het plaatsen zal ook niet gratis zijn geweest. Door dit ongeval zullen alle palen weer verwijderd moeten worden en later opnieuw geplaatst worden om verdere calamiteiten te voorkomen. Is dit niet puru bruku weri bruku? Suriname Quo Vadis?