TEGERUGVLOEIING DER INKOMSTEN

We zeiden in eerdere edities al, dat de salarisverhogingen van de overheid, de deels uitgekeerde twk’s en nu ook de veertiende maand van veel werkers in dit land, partieel zal worden afgeroomd door de overheid door de weder invoering van een geforceerde rij- en voertuigenbelasting. De overheid heeft het gewoon op de meer inkomsten van de doorsnee burger gemunt, omdat ze zelf in de grootste financiële problemen verkeert en op deze sluwe manier meer geld wenst af te troggelen. Nadat ze tot de conclusie was gekomen dat ze in een periode van nog geen vijf weken, er niet in zou slagen om voor meer dan 180.000 voertuigen rij- en voertuigenbelasting te innen, besloot ze de betalingstermijn met twee maanden te verlengen. Maar het is nu duidelijk dat ze de extra penningen die men voor hard werken heeft verdiend, deels wenst af te pakken. Dan kan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, wel komen uitleggen dat 10 procent uit de rij- en voertuigenbelasting opbrengsten zeker niet voldoende zullen zijn voor het onderhouden en uitbreiden van de infrastructuur, maar waarom heeft hij deze extra pluk fiscale maatregel onder deze noemer gebracht? Het is nu voor een ieder eveneens  duidelijk dat de regering via de rij- en voertuigenbelasting een deel van haar tekorten wenst te financieren. Het andere, zeer noodzakelijke en onontkoombare deel, wenst ze te financieren door meerdere leningen aan te gaan door het obligoplafond door De Nationale Assemblee, DNA, verhoogd te krijgen. Hiermede zullen we nog verder in de financiële problemen geraken, want al het geleende geld met rente  moet terugvloeien naar de crediteuren. En dan of “all people”, komt meneer Wangsabesari ons in een lokaal dagblad voorkauwen, dat we onze twk-gelden maar moeten besteden aan de rij- en voertuigenbelasting. Wangsabesari geeft met zijn stelling aan wat we allang beweren, namelijk dat de overheid met de ene hand verhogingen en twk’s toekent en met de andere hand via een slinkse fiscale maatregel, het geld deels terugpakt. Dan hebben we het niet eens over de mensen die door salarisverhoging en het belanden in hoge schalen binnen de publieke sector, ook weer een groot deel van hun zogeheten koopkrachtversterking, moesten inleveren aan de fiscus. Wangsabesari moet ons niet komen uitleggen dat er betere wegen zullen komen door een 10 procent bijdrage van de automobilist via een rij- en voertuigenbelasting. De minister van Financiën heeft zelfs verklaard, dat dit geld een druppel op een gloeiende plaat zal zijn en geen significante verandering c.q. verbetering van het wegennet, tot gevolg zal hebben. Er zal naar onze mening nauwelijks iets veranderen, er zullen hooguit wat gaten in de asfaltwegen gevuld worden, daar zal die 10 procent misschien net voldoende voor zijn. Dat de government take geen dubbele heffing inhoudt, is gewoon een leugen van Wangsabesari. De verhoging van de government take werd kort na het aantreden van de regering Bouterse in 2010 ingevoerd, toen ze besloot FISO II erdoor te drukken en er veel meer geld nodig was om de begroting enigszins sluitend te krijgen.  Door de jaren heen en door het voortdurende verkwistende beleid van de regering Bouterse I en II, werden de tekorten steeds groter. Had natuurlijk ook te maken met de daling in de wereldmarktprijzen voor aardolie en goud en uiteindelijk het vertrek van de Alcoa uit ons land.  Nu zit men op zwart zaad en heeft de rij- en voertuigenbelasting plotseling volgens Wangsabesari niets te maken met de government take, die dagelijks zwaar drukt op de portemonnee van elke autobezitter. Wangsabesari is de laatste die belerend moet optreden in de kwestie van de rij- en voertuigenbelasting en hoe men aan deze nieuwe fiscale plicht moet voldoen. Wangsabesari mag nimmer vergeten dat hij een zeer bevlekt en corrupt verleden heeft en dan wel uit de periode van de regering Wijdenbosch, toen hij directeur op het ministerie van Handel en Industrie was. Laat deze meneer ons niet zover brengen dat wij uit het CLAD-rapport van 2001 gaan citeren in zijn relatie met de zogeheten N.V. Kartran. Het is eigenlijk meer dan een schande dat men dergelijke figuren in ons hoogste college van staat heeft en dat die ook nog van mening zijn dat ze bepaalde zaken die volkomen fout zitten, moeten verdedigen.