December 6, 2018


OPPORTUNISTISCHE WIJZIGINGEN


December 6, 2018

Het moet voor een ieder duidelijk zijn dat de wijzigingen in het kiesstelsel, zoals thans door de NDP-regering van Bouterse nog voor de volksraadpleging van 2020 worden nagestreefd, niet anders dan een opportunistische politieke ingreep inhouden. Als de voorzitter van de Presidentiële Commissie Evaluatie Kiesstelsel, Jules Wijdenbosch, aangeeft, het onbegrijpelijk te vinden dat er thans zoveel kritiek is bij oppositionele politieke partijen op de geëntameerde voorstellen tot wijziging, omdat men al twee jaar lang op de hoogte is van dit voornemen, houdt dat nog niet in dat men het eens hoeft te zijn met de veranderingen en dat binnen zo een kort tijdsbestek. De NPS en DA’91 hebben toentertijd ook al laten merken het niet eens te zijn met de door de NDP aangevoerde veranderingen. De NPS heeft inmiddels gesteld fel gekant te zijn tegen de veranderingen voorgesteld door de NDP en wel voor de verkiezingen van 2020. De NPS is niet tegen veranderingen in het kiesstelsel voor de verkiezingen van 2025. Voor een ieder moet het duidelijk zijn dat Wijdenbosch iets tracht te verdedigen, omdat het deel uitmaakt van een door de regering Bouterse ingezet scenario om de verkiezingen wederom te winnen en aan de macht te blijven. Dat men hier aan een gelegenheidswijziging van het kiesstelsel werkt, is overduidelijk. Ineens zijn anno 2019 pre-electorale combinaties uit den boze voor de NDP-regering van Bouterse. Waarom waren die pre-electorale combinaties van de NDP onder de noemers Millennium Combinatie en Mega-Combinatie bij de vorige verkiezingen wel opportuun? De NDP wist bij die verkiezingen zeker dat ze het in haar eentje niet zou halen en vond het toen wel geschikt met andere politieke partijen in zee te gaan om regeermacht te kunnen verwerven. Pre-electorale combinaties hebben volgens Wijdenbosch geen duidelijke identiteit. Kiezers zouden daardoor zomaar hun stem op een combinatie uitbrengen en dat is in de visie van Wijdenbosch niet juist. Konden de kiezers de beginselen van de verscheidene partijen in de Millennium Combinatie en de Mega-combinatie destijds herkennen? Wijdenbosch moet ons geen lariekoek verkondigen. De voorgestelde wijzigingen van de NDP in het huidige kiesstelsel maken deel uit van een scenario om de politieke oppositie te ondermijnen en de komende verkiezingen wederom in haar voordeel te beslechten. Puur politiek opportunisme en niets anders, daar is men mee bezig en dat hebben de meeste oppositiepartijen goed in de gaten en zij ageren daartegen. Ook is het voor velen niet duidelijk of je met een gewone meerderheid in DNA het kiesstelsel kan wijzigen op de manier zoals Wijdenbosch beoogt. Of is men nu weer doende een andere interpretatie te geven aan artikelen binnen onze grondwet om de wil door te drukken. Begaafde juristen c.q. staatsrechtgeleerden zullen hieromtrent hun mening kunnen of moeten ventileren.