December 1, 2018


OPEN GOAL EN VERNIETIGING VAN NATIONALE VISSERIJ


December 1, 2018

De regering moet geen moment doen alsof haar neus bloedt en het volk en vooral de vissers komen vertellen, hoe het komt dat plotsklaps en ongehinderd Chinese megahektrawlers onze territoriale wateren en de Surinamerivier kunnen binnenvaren met de bedoeling binnen korte termijn onze visgronden voor de kust te komen plunderen. De huidige minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Lekhram Soerdjan, stelt meteen van niets af te weten en speelt gelijk de bal naar zijn voorganger Soeresh Algoe. Soerdjan heeft volgens zijn zeggen, geen visvergunningen aan de Chinezen afgegeven om hier de visstand met deze fabrieksschepen te komen vernietigen. Maar hoe zit het dan wel, die boten komen niet zomaar helemaal uit China en varen hier vrij en blij naar binnen in afwachting van hun definitieve vergunning om aan het plunderen te kunnen beginnen. Lokale vissers hebben al meteen aangegeven, dat het toelaten van deze megahektrawlers uit China, desastreuze consequenties zal hebben voor onze visgronden en dat de lokale vissers binnenkort brodeloos zullen geraken. Deze zaak stinkt aan alle kanten en het is voor Keerpunt overduidelijk dat vanuit de top van de regering, er toezeggingen aan de Chinezen zijn gedaan en dat de man op LVV, slechts zal kunnen instemmen bij de verlening van de vergunning. Wij zijn ervan overtuigd dat men op Buitenlandse Zaken en het Kabinet van de President, precies weten hoe de vork in de steel zit en dat men voor de zoveelste keer uitverkoop van dit land pleegt ten opzichte van de kliek in Beijing. Wordt het vele geld dat we zogenaamd via zachte leningen hebben betrokken in China, ons thans noodlottig? Worden we nu onder druk gezet om onze nationale hulpbronnen ter beschikking te stellen, omdat we misschien niet snel genoeg de leningen terugbetalen of kunnen betalen? Deze regering speelt een misdadig spelletje en is bezig dit land te verkwanselen om haar eigen hachje te redden. Op het internet is informatie te verkrijgen over de brutaliteit van Chinese megahektrawlers in de Braziliaanse economische zone op zee. Daar waren deze schepen ook al op illegale wijze binnengedrongen en moest de Braziliaanse marine uitrukken om ze te verjagen. Zonder toestemming waren de Chinezen bezig de visgronden van onze zuiderbuur te plunderen. Dus dit geeft aan dat men op grote schaal bezig is overal ter wereld te graaien wat er te graaien valt en dat lang niet alle landen daarvan gediend zijn. Gelukkig hebben ze thans in Brazilië een president gekozen die geen enkele communist de gelegenheid zal bieden om zijn land te komen benadelen. In Suriname heeft de regering Bouterse ons zo verarmd, dat we thans voortdurend ons handje moeten ophouden voor buitenlandse mogendheden die er louter op uit zijn te profiteren van onze natuurlijke hulpbronnen en dat zal resulteren in het uit handen geven van onze nationale soevereiniteit, die we in november 1975 hebben verkregen. Als er geen drastische ommekeer komt in het huidige begi mang beleid, zijn wij binnen enkele jaren een hulpeloze vazal.