December 1, 2018


ONBETROUWBARE POLITICI


December 1, 2018

De Verenigde Hervormings Partij, VHP, gaat in mei 2020 alleen de verkiezingen in. Dit deelde partijvoorzitter Chandrikapersad Santokhi, gisteren tijdens een persconferentie in het partijcentrum De Olifant aan de Jagernath Lachmonstraat, mede. De VHP is voorstander van een integrale herziening van het kiesstelsel en is tegenstander van het pre-electoraal verbieden van combinatievorming door verschillende politieke entiteiten waar de NDP wel een groot voorstander van is. Een dergelijke wetswijziging binnen het kiesstelsel zal slechts doorgevoerd worden als de NDP een twee derde meerderheid in De Nationale Assemblee, DNA, kan verkrijgen. Op de persconferentie is wel duidelijk geworden, dat de VHP de overige partijen in de politieke oppositie geen dolksteek in de rug zal geven door de NDP die gewenste twee derde meederheid in DNA te bezorgen. De NPS is niet tegen de wijziging van het kiesstelsel, maar wil daar pas bij de verkiezingen van 2025 over praten. Deze partij is fel tegen een verandering binnen het kiesstelsel voor de verkiezingen van 2020. Santokhi legde de bal op de speelhelft van de Surinaamse kiezer wie de regering zal gaan formeren in 2020. Hij stelde dat als het volk de VHP 28 zetels gunt, er geen enkele partij nodig zal zijn om een coalitie mee te vormen, ook de NDP niet. De VHP-voorzitter vertelde ook dat er geen enkele afspraak is met paars over coalitievorming. De laatste weken ging het gerucht dat zeer vermoedelijk wordt verspreid door de NDP, dat er geheime besprekingen zouden zijn gevoerd en dat de VHP en NDP in 2020, samen het land gaan besturen. De VHP denkt er niet aan om in combinatieverband de verkiezingen in te gaan, omdat na de uitslag in 2010, al snel partijen en mensen uit de combinatie overliepen naar de NDP. Die mogelijkheid wenst de VHP zoveel mogelijk uit de weg te gaan, ofschoon ze er natuurlijk wel rekening mee dient te houden dat geld niet stinkt en money talks and bull shit walks. Santokhi dient er naar de mening van Keerpunt, ook van doordrongen te zijn, dat in 1996 het verraad aan Lachmon vanuit de eigen gelederen kwam, toen het grote geld van een notoire handelaar die Venetiaan niet wederom als president wilde hebben, ging spelen. Een regering van geboefte kreeg toen de macht in handen en moest binnen vier jaar door hevige volksprotesten het veld ruimen. En wat is er met deze dissidenten uit de VHP gebeurd. Ze zijn politiek morsdood geraakt en moesten zich deels uit lijfsbehoud, bij de NDP aansluiten. Santokhi dient wel te beseffen dat op het moment dat hij met een NDP in zee gaat, velen hem en de oranje-rode formatie onmiddellijk de rug zullen toekeren. Kijk maar naar wat er is gebeurd met een BVD, KTPI, en Nieuw Suriname. En we zullen zien hoe de kiezers in 2020 zullen reageren op de BEP en DOE. Santokhi zit naar onze mening tussen twee vuren, zoals we al eerder in deze krant schreven. Er zijn stromingen binnen de VHP die niet nog vijf jaar in de oppositiebanken willen brommen en hem zullen dwingen bij een niet overweldigende meerderheid van stemmen en die 28 zetels waar hij het over had tijdens de persconferentie, toch in de richting van misschien een NDP te kijken. Suriname zal toch na 2020 een nieuwe regering moeten krijgen, in wat voor samenstelling die ook zal zijn. Santokhi heeft in ieder geval wel gelijk als hij stelt dat het volk zelf zal bepalen wat voor verandering het wenst. De leider van de VHP moet echter niet vergeten, dat er nog altijd gecombineerd kan worden met andere partijen en dat het niet per se een samengaan met de NDP hoeft te zijn. In Nederland regeert Rutte ook met CDA, D66 en de Christen Unie. Wij van Keerpunt, hopen dan ook dat het electoraat na acht jaar NDP ellende, zo zal kiezen dat de VHP meer keus heeft en niet overgeleverd is aan de kruktu en fufuru kliek van paars.