December 1, 2018


LEENZIEKTE


December 1, 2018

Een bekend Nederlands spreekwoord luidt: ‘Van de hand in de tand leven’, dat wil zeggen zo gauw er geld is, het meteen weer uitgeven. Zo werkt de regering Bouterse waarbij zij met allerlei leningen/kredieten onze economie op een kunstmatige manier in stand houdt. De benaming ‘kredietlijn’ wordt vaker gebruikt wanneer ‘deskundigen’ vanuit de overheid informatie verstrekken aan het volk. Maar een kredietlijn is gewoon een betaalmiddel dat wordt verstrekt aan een particulier of aan een zelfstandige. Op een kredietlijn staat een limiet, een bepaald bedrag en een duur van het krediet. Kortom, een kredietlijn is gewoon een andere aanduiding voor lening op afbetaling. De regering Bouterse heeft inmiddels zoveel leningen/kredieten (lees: schulden) op haar naam staan, dat zij nu door middel van een wetswijziging toestemming heeft gevraagd aan het parlement om te kunnen afwijken van het obligoplafond voor de staatsschuld. Als deze wet wordt goedgekeurd, zal Suriname nog een lening op zijn naam hebben en wel een van US-dollar 205 miljoen bij de Export Import Bank van China voor de uitbreiding van de Johan Adolf Pengel (JAP) luchthaven. De regering beweert dat zij dit geleende bedrag nodig heeft om ervoor te zorgen dat onze luchthaven ook kan voldoen aan internationale standaarden. Maar kunnen wij niet zelf opdraaien voor de kosten om onze luchthaven te brengen naar deze standaarden? Misschien kan Keerpunt een voorstel doen, dat passagiers meer luchthavenbelasting betalen en dat deze inkomsten daadwerkelijk worden benut voor deze noodzakelijke verandering. Want het staat nu buiten kijf, dat onze luchthaven internationaal achterloopt, gelet de lange rijen van passagiers bij het inchecken en het ophalen van hun bagage.

Het enige dat deze regering echter weet te doen, is leningen afsluiten. Maar al de leningen die de regering in de afgelopen jaren is aangegaan, zal zij thans niet kunnen aflossen, gezien de vele problemen in het land, waaronder de salarissen en de bonussen van ambtenaren. De regering heeft ook nooit bij het aangaan van de leningen vermeld, wat de invloed zal zijn en hoe zij deze financiële last zal aflossen. Dus de mensen die nog steeds een ‘paarse bril’ op hebben en vinden dat we niks te klagen hebben, omdat we nog te eten en drinken hebben en af en toe nog leuke dingen doen, staan niet met beide benen op de grond.  Ze moeten nog een keer goed nadenken. De staatsschuld groeit maar door. In mei 2018 stond de Staatsschuld op SRD 18.414,9 miljoen (US$ 2.457,8 miljoen op een koers van 7,49). Per bevolkingshoofd is dit een schuld van SRD 31.974 geworden. In vergelijking met het jaar 2016 is dit bijkans een verschil van 92% (de staatsschuld in 2016 was SRD 9.582,2 miljoen). In de eerste helft van 2018 is er ongeveer US$ 79 miljoen geleend door de overheid.

Hieronder is een deel van de leningen/kredieten vermeld van de regering Bouterse onder leiding van minister Gillmore Hoefdraad. Een lijst met alle leningen tot op heden, moet Keerpunt nog zien te achterhalen. Maar de hierin opgenomen informatie is afkomstig uit de april 2017 editie van Parbode; het blad publiceerde een officiële lijst met alle schuldeisers van de staat. Zelfs lokale ondernemers hebben tientallen miljoenen aan de overheid geleend. Het artikel gaat over de bodemloze put, en hoe die tot stand kwam. Op de eerste plaats van de lijst met de meest opvallende leningen, prijkt de staatsobligatie via het Oppenheimer Fund, waarbij 550 miljoen US-dollar werd geleend tegen een jaarlijkse interest van 9,25 procent, hetgeen neerkomt op een slordige 50 miljoen euro per jaar. De looptijd van de lening bedraagt tien jaar. Op 19 oktober 2026 zal de regering die op dat moment aan de macht is, dus zomaar eventjes 1 miljard US-dollar moeten ophoesten, dus bijna dubbel zoveel als wat oorspronkelijk is geleend. De wens van deze regering is dat wij meehelpen om deze leningen af te lossen. In juni vorig jaar zei Hoefdraad nog: ‘’Wij lenen verstandig.’’ Maar hoe verstandig is het als je uitgaven veel hoger liggen dan je inkomsten? Hoe verstandig is het aanhoudend lenen wanneer we meer importeren dan exporteren? En hoe verstandig is het als je blijft lenen zonder een behoorlijke inkomstenbron om deze leningen, af te betalen? Kan minister Hoefdraad ons dit uitleggen? Want het verhaal dat wij op Staatsolie kunnen rekenen en olievondsten off-shore, is al afgezaagd en rust niet op een solide zekerheid.

Hieronder krijgt de lezer een beeld van de leningen die Hoefdraad had afgesloten tot april 2017, maar aangezien we niet weten of alle leningen wel transparant genoeg zijn gemaakt door het Bureau voor de Staatsschuld, kunnen wij niet met zekerheid zeggen, of dit een volledige lijst betreft. Dit zijn alleen de leningen tot april 2017! Fa unu ow Pai?  Het bewijs van de leenziekte van deze regering wordt met de jaren verder verduidelijkt en bevestigd. Wij, het volk van Suriname; burgers en ondernemers, zullen deze last na 2020 moeten aflossen met de zittende regeerders.

De leningen van Hoefdraad

4 december 2015: 65,3 miljoen US-dollar bij Industrial & Commercial Bank China (asfalteringswerken) aan 4,85% jaarrente.

18 september 2015: SRD 2,49 miljard bij Centrale Bank (schuldconsolidatie) aan 3,5% rente.

30 maart 2016: 5,79 miljoen US-dollar bij China Dalian (wegenwerken) aan 4,85% rente.

4 april 2016: 4,2 miljoen euro bij Israel Discount Bank aan 2,70% rente en 23,8 miljoen euro bij Banca Monte dei Paschi di Siena in Italië aan 2,50% rente (studentenflats universiteit).

6 april 2016: 86 miljoen US-dollar bij Oppenheimer Fund (staatsobligatie) aan 8,57% rente.

8 juni 2016: 39,19 miljoen US-dollar bij ABN AMRO (dijken Coronie en Commewijne) aan gemiddeld 1,95% rente.

16 juni 2016: 3,5 miljoen US-dollar bij Hakrinbank (Academisch Medisch Centrum-Su) aan 8,5% rente.

27 juni 2016: SRD 10,6 miljoen bij Combé Markt en SRD 11,4 miljoen bij Chotelal (pakketten met basisgoederen) aan 5% rente.

29 juni 2016: SRD 31,8 miljoen bij Nationaal Uitvoeringsbedrijf (waterwerken Pomona) aan 9% rente.

24 augustus 2016: 4,8 miljoen US-dollar bij Republic Bank (subsidie ziekenhuizen) aan 10% rente.

19 oktober 2016: 550 miljoen US-dollar bij Oppenheimer Fund (staatsobligatie) aan 9,25% rente.

17 november 2016: 30 miljoen US-dollar bij De Surinaamsche Bank (aflossen eerdere schulden) aan 6% rente.

14 december 2016: 235 miljoen US-dollar bij Eximbank China (wegenbouw) aan 2% rente.

30 december 2016: 98,5 miljoen US-dollar bij Eximbank China (lening voor Telesur) aan 3% rente.

20 januari 2017: SRD 199,3 miljoen bij Chotelal (schatkistpapier) aan 12% rente. (Bron: artikel Parbode, editie april 2017)