December 1, 2018


GEVAARLIJKE SPEELTUIN


December 1, 2018

De speeltuin aan de Waterkant ontbeert onderhoud en dat maakt dat delen van de houten draak nu reeds los zijn geraakt en een gevaar vormen voor kindertjes die er nog dagelijks komen. Voorts is het zo dat in de avonduren, de speelplaats ook wordt geoccupeerd door zwervers die op en in de houten draak komen slapen en er rommel achterlaten. De poort die toegang tot de speeltuin biedt, is ook al vernield. Dit kan toch nooit de bedoeling geweest zijn van de vestiging van de speeltuin. Lanti moet maar eens een kijkje komen nemen en misschien is ze dan ook nog bereid in te grijpen.