December 1, 2018


GEVAARLIJKE ROMMEL


December 1, 2018

Had Jerry Miranda nou werkelijk gedacht dat een speeltuin van hout zonder onderhoud en bewaking aan de Waterkant, een lang leven beschoren zou kunnen zijn? Met veel fanfare, zwaar materieel en onder toezicht van Jerry, werd een enorme houten draak en nog een ander houten bouwsel enkele jaren geleden aan de Waterkant geplaatst. Leuk was het en nog steeds komen de kindertjes er spelen en van de glijbaan gebruik maken. Intussen, zoals dat met veel zaken het geval is, valt er over het onderhoud veel te vertellen. Dat is namelijk weggevallen en ook de bewaking is in geen velden of wegen te bekennen. Het is thans zo erg gesteld, dat zwervers en daklozen in de avonduren de zaak occuperen en niemand die ingrijpt. Houtrot heeft gemaakt dat verschillende delen van de draak al los zitten en die kunnen een gevaar vormen voor de kinderen. De poort die toegang tot de speeltuin verleent, is al vernield en niemand die komt repareren. Het zal niet meer lang duren en andere delen van de houten draak zullen los raken en kunnen daarbij op kindertjes terecht komen. Het is dan zeker gewenst dat de overheid die het houten monster geplaatst heeft, reparaties komt verrichten en als ze dat niet kan of wenst, moet ze de speeltuin naar onze mening opdoeken. De zaak zo laten is gewoon gevaarlijk. Een bezoeker van de Waterkant vertelde ons, dat zwervers zelfs met lucifers bezig zijn in het houten gevaarte.