December 1, 2018


DE CENTRALE MARKT


December 1, 2018

De kwestie rond het probleem van de Centrale Markt, schijnt niet tot een oplossing te komen. Als het aan vader en zoon Dassasing ligt wel, echter krijgen zij geen reactie op de verschillende brieven, die naar de daartoe bevoegde instanties werden verzonden, hetgeen op z’n zachtst gezegd zeer onbeschaafd is. Je vraagt je als burger van dit land gewoon af, waar het allemaal naar toe moet met dit soort figuren. Alweer het bewijs dat velen die op diverse posten als leidinggevende zijn aangesteld bij de overheid, er geen sprake is van normen en waarden. Er worden mensen op posten geplaatst uit politieke loyaliteit, zonder na te gaan of ze wel geschikt zijn een bepaalde verantwoordelijkheid te dragen. Er wordt in de kwestie Dassasing steeds gepraat over een stand, terwijl dat in feite een stenen gebouw is, uit eigen middelen opgezet. Ook hier gaat men aan voorbij en neemt de man zijn gebouw in eigen boezem om het daarna aan een ander te ‘geven’. Als weldenkende lezer begrijpt u zeker wel dat er meer hier achter zit en dat dit tot de bodem uitgezocht zal moeten worden. Jammer genoeg hebben wij te doen met een marktleiding die denkt dat de markt haar eigendom is, gesterkt door een districtscommissaris die ook niet thuis geeft wanneer hij per brief van het een en ander in kennis wordt gesteld. Hoe lang nog zullen wij als burgers dit moeten pikken? Het schijnt dat men vergeet dat alles slechts voor een tijdje is. Het ergste is dat op de plaats waar men moet opkomen voor de burger en waar een lid vragen heeft gesteld over deze kwestie, men ook niet thuis geeft, terwijl dit een zeer ernstige kwestie is. Er zou vanuit de leiding van de markt een brief onderweg zijn naar de procureur-generaal, echter moeten wij ons afvragen of die brief op de bestemde plek terecht is gekomen. Er werden in de kwestie van de markt grote bedragen genoemd, maar wij hebben als burgers die deze zaak op de voet volgen, kunnen constateren dat in de zaak die bij de rechter lag in verband met verduistering van gelden op de markt, de vier werden gevonnist en vrijgelaten door de rechter op grond van de verdwijning van een veel lager bedrag dan in feite werd aangehaald door de leiding. Wat is er met het verschil gebeurd en waar en naar wie is dit bedrag gegaan? Steeds weer hard schreeuwen en denken dat je daarmee de zaak hebt opgelost, is de ene kant van het verhaal, maar de juiste toedracht geven, is de andere kant. Soms is het beter dat men zich bezig blijft houden met zaken waarin men plezier heeft, zoals het bezig zijn met zangvogels van zichzelf en ook van diens baas, dan een post te ambiëren waar je eigenlijk ter eigen bescherming niet thuis hoort. In ieder geval zal deze vervelende kwestie omtrent de zaak Dassasing, op de voet gevolgd worden totdat er gerechtigheid komt. Vandaag is het Dassasing, morgen kan het ook iemand anders zijn.

 

Een oplettende burger.