November 24, 2018


STIEFMOEDERLIJKE BEHANDELING OF DOODGEWONE ONDERMIJNING?


November 24, 2018

Er gebeuren zeer rare dingen in dit land. In veel landen die geleid worden door prudent en eerlijk bestuur, heeft men grote behoefte aan statistische data om eventuele correcties te kunnen doorvoeren. Zo is het al jaren duidelijk dat een statistiek bureau van grote betekenis is om op tijd gegevens te kunnen verzamelen en vervolgens als leidraad te benutten. Via het NOS Journaal vernemen wij regelmatig wat de bevindingen zijn van het Nederlandse Bureau voor de Statistiek. Deze gegevens worden goed gebruikt en hun noodzaak wordt niet ter discussie gesteld. In ons land zien we een heel ander beeld en heeft het er thans veel van, dat men geen nut ziet in ons Algemeen Bureau voor de Statistiek, ABS. De overheid trekt haar subsidies aan dit bureau in en thans is het zelfs zo, dat men niet eens geld meer over heeft voor de betalingen van de salarissen van het personeel en de bonussen aan het einde van het jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk, dat de vakbond van het ABS in het geweer is gekomen en de strijd wenst aan te binden met de werkgever. Maar de werkgever is de overheid en die komt wederom haar verplichtingen tegenover de werkers van het ABS niet na. Is het misschien de bedoeling om op slinkse wijze het statistiekbureau het zwijgen op te leggen door de subsidielijn door te knippen? Tijdens de regering van Wijdenbosch 1996-2000, heeft men toentertijd ook een poging ondernomen om de gegevens van het ABS aan manipulatie onderhevig te maken. Daar werd toen op tijd protest tegen aangetekend en deze misdadige poging werd ongedaan gemaakt. Nu snijdt men de subsidielijn door en maakt het de regering naar het schijnt, niets uit of de werknemers van het ABS brodeloos raken. Keerpunt heeft zo het vermoeden dat men het ABS wenst te elimineren om dan ongestoord verder te kunnen rotzooien binnen het staatsbestel. Van de leiding van het ABS kan namelijk niet verwacht worden dat men gemanipuleerde of ronduit valse gegevens, aan de samenleving zal willen presenteren. Als de overheid elke verdenking wenst weg te maken, dient ze ten spoedigste de penningen, bestemd voor dit instituut, vrij te maken.