November 24, 2018


(Regil-lio Derby)

PRIVACY NIET GEGARANDEERD


November 24, 2018

Niet iedereen is enthousiast over de nieuwe ID-kaarten. De huidige ID-kaarten brengen de privacy van de burger niet in gevaar, maar met de nieuwe ID-kaart ligt dat anders. Die krijgt namelijk een speciale chip waarop allerlei extra informatie van de houder wordt opgeslagen. Voor een uittreksel en dergelijke hoeft men dan niet meer naar het CBB, want de benodigde informatie staat op de chip. De kaart zal voldoet aan internationale standaarden, maar de chip is niet beschermd. Parlementariërs hebben tijdens de behandeling van de conceptwet erop gewezen, dat het leed niet te overzien is als bepaalde informatie in verkeerde handen komt, denk maar aan bepaalde aktes. Assembleeleden wezen erop dat instanties die werken met persoonsgegevens, een documentenlezer kunnen aanschaffen waarmee alle gegevens van de houder bloot komt te liggen. Wat de bezorgdheid nog groter maakt, is het feit dat iedereen een documentenlezerkan aanschaffen. Verder wordt de burgerlijke staat ook opgenomen op de nieuwe ID-kaart. Dat betekent dat bij een eventuele echtscheiding of nieuw huwelijk, de gegevens aangepast zullen moeten worden. De wet die verder behandeld zal worden in december, roept een heleboel vragen op waar het ministerie van Buitenlandse Zaken antwoord op zal moeten kunnen geven. Belangrijk is dat de chip zodanig beschermd wordt dat die niet door een ieder die over een documentenlezer beschikt, gelezen kan worden. De huidige ID-kaart voldoet niet aan de eisen van deze tijd, maar aan de nieuwe kaart zitten vooralsnog te veel haken en ogen.