November 24, 2018


ORDENING VOOR EEN IEDER?


November 24, 2018

Als men vanwege de overheid over de ordening binnen de gouddsector spreekt, werkt dat veelal bij de redactie van Keerpunt, op de lachspieren. Het is ons na het aantreden van deze regering nooit echt duidelijk geworden wat men onder de definitie van deze ordening verstaat. Men heeft ons nooit echt duidelijk gemaakt wat men met de ordening nastreeft waardoor het altijd een zaak was die binnenskamers gebleven is waarbij alleen de zogeheten stakeholders wisten en weten wat met de ordening wordt beoogd. Vanaf het begin was het wel duidelijk dat Natuurlijke Hulpbronnen slechts deels een vinger in de pap had voor wat de ordening inhield en wie ermee belast was en wat er uiteindelijk uit zou moeten voortvloeien. Wat we wel hebben gezien in de afgelopen acht jaar, is dat er steeds meer spelers op het goudveld mee kwamen doen en dat die spelers voor een groot deel gelieerd waren aan het paarse kabinet. De gehele goudsector is thans een zaak van names and faces, waarbij de concessiehouders voor een heel groot deel niet bekend zijn bij het grote publiek. Dodson en zijn directeur Abeleven op het ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, zouden maanden geleden al een lijst publiceren van de grote concessiehouders binnen deze sector en waar deze gelegen zijn. We wachten nog steeds op deze publicatie en zijn ervan overtuigd dat die er niet zal komen, omdat anders een ieder zou kunnen zien hoe men de grote koek aan concessies onderling heeft verdeeld en hoe die ook gelegen zijn in met name de gebieden die de inheemsen en Marrons als hun zogeheten grondenrechten opeisen. Ook wenst deze overheid geen ruchtbaarheid te verlenen aan wie er binnen het gehele skalian gebeuren actief zijn en op welke locaties zulks plaatsvindt. De ordening is daarom voor ons een wassen neus gebleven en zo langzamerhand tot een rookgordijn verworden. Binnen de goudsector zijn naar onze mening, gewoon plunderaars bezig die door de overheid in bescherming worden genomen, omdat de belangen veel te groot zijn bij de bonzen van deze regering. Hele en halve leugens zullen blijven komen en dat allemaal om ons zand in de ogen te blijven strooien. De grote goudrovers zijn overal bezig, op het land, op de rivieren en op het stuwmeer en profiterende handlangers zullen valse informatie blijven verstrekken, totdat het moment aangebroken is dat de macht ze door het volk uit handen wordt geslagen. En als er eventueel ordening zou hebben plaatsgevonden, dan was dat bij de kleinere sloebers en ploeteraars die geen zware regeringsconnecties bezitten. Deze groep is inmiddels al behoorlijk uitgedund, omdat de financiële druk en verliezen te hoog werden.