November 17, 2018


ZWAK BELEID


November 17, 2018

Het zwakke beleid van de regering en het gebrek aan daadkracht om zaken het volk aangaande, goed aan te pakken, is wederom gebleken. Dit beleid is de reden dat Suriname al enkele jaren in een crisis zit en tot op heden schijnt er nog geen licht in de tunnel te zijn. Het ergste is dat deze regering het volk  misleid en oneerlijk is. Maar die misleiding kan natuurlijk niet eeuwig doorgaan, uiteindelijk wordt het onmogelijk om de situatie te verbloemen. Om te redden wat er te redden valt, doet de regering vervolgens allerlei valse beloftes om het volk hoop te geven. Zo heeft de regering heel lang gezwegen over de steeds groter wordende armoede in het land. Tot nu toe heeft ze nog steeds niet duidelijk erkend dat er mensen zijn die door de crisis in erbarmelijke omstandigheden verkeren, noch heeft ze daarvoor oplossingsmodellen gecreëerd. Maar ook zonder die erkenning is de armoede zichtbaar, die komt tot uiting in de verkoop van voedselpakketten in de bepaalde ressorten en wijken. Voor veel mensen  zijn de basisproducten bijna onbetaalbaar geworden en daar speelt de paarse partij op in door tegen een lage prijs voedselpakketten aan te bieden. Niet zo lang terug is de partij ook gestart met een pilotproject van buurtwinkels, waar burgers levensmiddelen kunnen kopen voor een lagere prijs dan in de normale winkels. Dit, terwijl de president beloofd had dat de koers omlaag zou gaan met als gevolg dat de prijzen in de winkels zouden dalen. In plaats daarvan vertonen de prijzen een stijgende lijn, elke maand zijn er producten die weer in prijs gestegen zijn. Sommige winkeliers overdrijven met hun prijzen. Maar in plaats van maatregelen te treffen dat burgers niet uitgebuit worden, is de regering bezig met de verkoop van voedselpakketten en de het oprichten van buurtwinkels voor goedkopere producten, terwijl een deel van het volk toch nog geconfronteerd wordt met de hoge prijzen in de winkels. Kennelijk weet de regering niet hoe dit aan te pakken en blijft ze zich zwak opstellen, denkende wederom stemmen te winnen met loze beloftes en pakketten.