November 17, 2018


ZAND EROVER


November 17, 2018

Dit is een veel gehoorde kreet gedurende acht jaar regering Bouterse. Aangezien die kreet meer gewoonte is dan uitzondering, wordt er ook bij negatieve zaken gretig van deze uitspraak gebruik gemaakt. En dit is nu het grootste probleem hier in dit land waarom wij heel moeilijk vooruit zullen komen. Alles wat met diefstal en of bedrog te maken heeft, wordt of onder deurmat geveegd of we moeten zand erover doen. Dit is een zeer slechte instelling die jammer genoeg gevoed wordt door leidinggevenden in dit land, maar het is ook een heel slecht voorbeeld naar onze jeugd toe. De laatste acht jaar zijn wij vaak geconfronteerd met een aantal corruptieve handelingen, gepleegd door mensen die dichtbij de paarse club staan, dus zou men mogen verwachten, dat dit soort zaken zoals het hoort in een goed geordende democratische maatschappij, tot op het bot worden uitgezocht. Neemt u nu als voorbeeld de zaak die zich nu afspeelt op de Centrale Markt waarbij gesproken wordt over rancune, vriendjespolitiek, grote geldbedragen die niet of nauwelijks verantwoord kunnen worden. Is men van plan de zaak van vader en zoon Dassasing ook onder de vloermat te schuiven of wordt het zand erover? Wanneer hoort het volk iets over de ‘brief’ van de marktmeester richting Openbaar Ministerie of was dat schijn? Wanneer zullen vragen gesteld door een DNA-lid over deze kwestie, behandeld worden? De bevolking is al dit soort wantoestanden beu en heeft er recht op te weten wat er alweer aan de hand is op de Centrale Markt. De president heeft er nu werk van gemaakt bij elk bezoek van een buitenlandse gast, de persoon te vergezellen naar de markt en ter plekke begeleid te worden door een marktmeester, wiens naam nu in opspraak is. Het ware beter geweest iemand anders daar te laten waarnemen. Dit is de normale gang van zaken bij het hanteren van normen en waarden, voor zover men daarover beschikt. Maar neen hoor, bij de paarse club wordt veel wat scheef is, als te zijn normaal geaccepteerd. Het heeft er veel dat Suriname geen andere plekken meer heeft als bezienswaardigheid voor buitenlandse gasten of is dit ook alweer een set die te maken heeft met 2020? Waar zijn al die bejaarde adviseurs op het kabinet die ook nu weer geen goed advies hadden voor hun baas. De kwestie bij de Centrale Markt moet ernstig onder een vergrootglas, zodat de bevolking precies kan zien wat zich daar in werkelijkheid afspeelt. De bevolking neemt geen genoegen meer met praatjes die geen gaatjes vullen, zeker niet die van de Centrale Markt. Er wordt door de marktmeester gesproken over een financiële afdeling, maar gelden worden toch ontvangen door ene mevrouw S. Wanneer komt er nu eindelijk transparantie bij de Centrale Markt? Een markt schoonhouden en schilderen is één, maar een markt goed beheren zonder corruptie, is twee. Waarom worden gelden voor de Centrale Markt niet gestort bij een bankinstelling zoals men dat doet bij de belastingen? Hierdoor voorkomt men eventuele frauduleuze handelingen. De president zou er beter aan doen de Centrale Markt goed te laten doorlichten door bijvoorbeeld de CLAD, ter voorkoming van nog meer wantoestanden en alle andere negatieve zaken, zoals die door vader en zoon Dassasing zijn aangekaart. Het zingen van de president hoe goed ook bedoeld, zal de marktventers en mensen als de familie Dassasing niet vrolijker maken. Laat een ieder die bij de leiding van de markt betrokken is, zijn of haar verantwoordelijkheid nemen voor een goed en eerlijk reilen en zeilen op de Centrale Markt. We denken hierbij aan de marktmeester, de districtscommissaris, de politie en het ministerie van RO. Indien personen de laan moeten worden uitgestuurd, dan moet dat maar, want alleen op zo’n manier kan de markt weer gezond gemaakt worden. Geen partij- en vriendjespolitiek meer. Wanneer men de zaak met de mantel der liefde of om partij politieke reden zal bedekken, zal er toch niet genoeg zand zijn om de wantoestanden bij de Centrale Markt te bedekken.

 

Een burger.