November 17, 2018


VAN TEVOREN REEDS BEPAALD


November 17, 2018

Wat heeft het eigenlijk nog voor zin een wedstrijd te organiseren waarbij de autosport in het middelpunt wordt geplaatst, wanneer het van tevoren al bekend is wie de winnaars worden? Natuurlijk zullen velen stellen dat het dan helemaal geen zin heeft te participeren. Maar als er fromus worden uitgehaald waarbij de deelnemers niet weten dat de winnaars al vooraf door een stel corruptelingen vastgelegd zijn, dan doen ze natuurlijk allemaal mee aan de wedstrijd.       Corruptie en tal van onsmakelijke handelingen hebben zich nu ook in de sport genesteld. Dat werd de afgelopen week duidelijk na een bekend eindejaars auto-evenement waar velen uit binnen- en buitenland aan meedoen. Gelijk na de uitslag werd het voor velen duidelijk dat er gerommeld was en dat het absoluut niet terecht was, dat Brammetje en teamgenoot met de eer konden strijken. Zelfs binnen de organisatie belast met het geheel, is de onvrede over de keus van Brammetje niet te beschrijven. Ook op sociale media bleef men niet stil en was de kritiek niet mals. Maar als het thans zo erg is dat recidive de uitslag kunnen manipuleren, dan weten we allemaal hoe laat het is. Als men niet in staat is deze manipulators uit de organisatie te weren, dan moet er maar een ander orgaan worden opgericht waar deze figuren geen inbreng hebben of krijgen, want zo kan het echt niet langer.