November 17, 2018


(Foto Regillio Derby).

GEEN EENHEID


November 17, 2018

Het komt vaak genoeg voor dat de buitenwereld ziet dat er in een bepaalde politieke partij ruzie is tussen de leden, wat direct aangeeft dat er geen eenheid heerst in de partij. Dergelijk nieuws komt meestal van buitenaf. Maar recent heeft de samenleving mogen ervaren dat niet een buitenstaander, dergelijke informatie over de partij naar buiten brengt, maar een lid van de partij. Dat gebeurde bij de recent gehouden bijeenkomst van de paarse partij in haar partijcentrum Ocer. Er werden diverse zaken aangehaald die een indicatie geven van de onenigheid in de partij. Zo heeft ondervoorzitter Ramon Abrahams, flink uitgehaald naar parlementariërs uit de coalitie die het niet zo nauw nemen met hun aanwezigheid in het parlement. Dit punt haalde hij aan, omdat tijdens de stemming voor de Wet Centrum voor Innovatie en Productiviteit, er onvoldoende quorum was. De coalitieleden die hadden afgezegd vanwege ziekte en een sterfgeval, werden gebeld om zich alsnog aan te melden in het parlement, zodat er quorum verleend kon worden. Volgens Abrahams heeft de partij veel inspanningen gepleegd om 26 zetels te behalen, dus het volk moet te allen tijde goed vertegenwoordigd zijn. Het zou beter zijn als deze zaken achter gesloten deuren besproken worden. Het is nu al de derde keer dat NDP-toppers uithalen naar andere leden van de partij. Steeds lijkt het erop alsof deze mensen uit zijn op sensatie, in plaats van aan het volk duidelijk te maken waar we als land staan en wat er daadwerkelijk gedaan zal worden om land en volk tot ontwikkeling te brengen.