November 10, 2018


Geloven in de realiteit


November 10, 2018

De Rij- en voertuigenbelasting die per 1 januari 2019 ingaat, was voor veel mensen een ‘ver van mijn bed show’, maar nu het einde van het jaar nadert, realiseren velen zich dat zij over ruim twee maanden een extra uitgavenpost zullen hebben. In dagbladen maakt de Belastingdienst al gewag  van de Wet Rij- en voertuigenbelasting die per 1 januari 2019 ingaat. Vanaf die datum zal er belasting betaald moeten worden over rij- en voertuigen die zich op de weg bevinden. Met weg wordt bedoeld alle voor het openbaar verkeer openstaande rijbanen, rijwielpaden, voetpaden, pleinen en bruggen alsmede de tot de wegen behorende paden, bermen of zijkanten. De wet schrijft voor dat rij- of voertuigen die niet in een rijdende staat zijn, maar zich wel bevinden op de weg, ook belast worden. De belasting zal betaald moeten worden over een kalenderjaar, dus elke keer over een vol jaar. Hoe meer voertuigen men heeft, hoe meer men betaalt. Verschillende activisten hebben hun stem laten horen hierover, maar zij kregen niet de volledige ondersteuning van het volk. Nu de tijd nadert dat deze wet wordt ingevoerd, beseffen veel mensen dat hun inkomen nog verder zal verminderen. De regering beoogt via deze belasting 83 miljoen binnen te halen. Slechts 10 procent – 8,3 miljoen – gaat naar de Wegenautoriteit, dat is de instantie die belast is met het onderhoud van de wegen. Gezien dit schamele bedrag en de slechte staat van veel wegen, zal deze wet waarschijnlijk nog een hele poos een discussiepunt blijven. Maar niet alleen de gewone burger, ook bedrijven en bushouders zullen hieronder lijden, omdat de belasting op voertuigen die gebruikt worden om goederen te transporteren of mensen te vervoeren, te hoog is. Bushouders zitten met de handen in het haar over hoe zij zullen voldoen aan deze belasting. De bushouders komen al nauwelijks uit met hun inkomsten, omdat de tarieven die gehanteerd worden al lang achterhaald zijn. De regering doet geen moeite om te investeren in de bussector of om betere werkomstandigheden voor de bushouders te creëren, maar legt ze wel een extra belasting op.