OWT&C wil interactie met publiek verbeteren

Een Burger Informatie Unit (BIU) bij het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), is vandaag officieel in gebruik genomen. De unit is opgericht naar aanleiding van diverse klachten vanuit de gemeenschap over het functioneren van het ministerie.

OWT&C-minister Patrick Pengel, zegt dat de interactie tussen het ministerie en de samenleving er altijd is geweest, maar dat die niet vlot verliep. Met deze unit probeert het ministerie de interactie met de gemeenschap te verbeteren en te versnellen. Ook zal de unit zorgen voor meer transparantie. “Het is een publiek geheim dat je mensen moet kennen bij OWT&C als je je zaken sneller gedaan wilt krijgen. We willen af van dat slechte imago.”

De unit is bedoeld om informatie aan de burgers te verschaffen. Mensen kunnen er terecht om onder andere informatie in te winnen over hoe zij een vergunning moeten aanvragen. Ook kunnen ze natrekken wat de status is van de aanvraag. Pengel benadrukt dat het ook belangrijk is dat het ministerie nu feedback aan de burgers kan geven. De meest voorkomende klacht is volgens hem dat mensen naar het ministerie van OW zijn geweest, maar daarna niets meer gehoord hebben. Ook klagen mensen dat het ministerie telefonisch slecht te bereiken is. ‘’We bellen naar het nummer, maar niemand neemt op.’’ Met de nieuwe unit wordt er gestreefd naar efficiëntie, een betere inzet van het personeel, een verbetering van het imago en transparantie.

Samen met de deskundigen zal er hieraan hard gewerkt worden bij het ministerie.

Pengel zei verder dat de kassa van het ministerie van Financiën de enige plek is waar de burgers kunnen betalen voor aanvragen. ”We kennen geen spoedtarieven op het ministerie. U hoeft nergens anders bij te betalen om uw aanvraag sneller afgehandeld te krijgen. We kennen ook geen additionele betalingen behalve betalingen die transparant op een document staan”, aldus de minister.

Laurens Ramahi, werkzaam bij het ministerie, is aangesteld als coördinator van de unit. Volgens Ramahi hoeft de gemeenschap dankzij de unit geen lange weg meer af te leggen om haar stukken in orde te krijgen. Er is voorafgaand een pilotproject uitgevoerd van 5 à 6 weken. De resultaten die hieruit zijn voortgevloeid, hebben ertoe geleid dat er een aparte unit is geopend op het ministerie.

-door Kimberley Fräser-