Albina en omgeving kampen met lage waterdruk

De bewoners van Albina en omgeving, kampen al geruime tijd met een lage waterdruk. Dit zorgt voor veel ongerief bij de bewoners. De Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM) deelt in een bekendmaking mee, dat er een tijdelijke wijziging is opgetreden in de distributie van het water vanuit het productiestation te Albina, zodat er een verbetering komt in de watervoorziening voor alle verbruikers in Albina en omgeving. Het beschikbare water wordt zodanig verdeeld, dat de druk gedurende bepaalde tijden toeneemt en verbruikers in die tijd over voldoende water beschikken.

Het nieuwe distributieprofiel ziet er als volgt uit: Van 06.00 tot 10.00 uur naar Alfonsdorp. Van 05.00 tot 24.00 uur naar Albina Centrum. Tussen 20.00 en 24.00 uur wordt het water verpompt naar de dorpen Erowarte, Tapoekoe, Bamboesi, Pierrekondre en Marijkedorp.

De SWM is bezig met dringende onderhoudswerkzaamheden aan het productiestation te Albina. Het is nog niet duidelijk wanneer de werkzaamheden worden afgerond.

-door Johannes Damodar Patak-