November 5, 2018


‘Status Afobaka stuwdam vaststellen’


November 5, 2018

Suriname zal de Afobaka stuwdam eind 2019 overnemen. Gregory Rusland, voorzitter van de NPS tevens ex-minister van Natuurlijke Hulpbronnen, zegt desgevraagd dat de regering in een hoerastemming verkeert, maar dat het belangrijk is dat de staat waarin de dam is, wordt geanalyseerd. De NPS heeft in de afgelopen periode verschillende discussieavonden georganiseerd met betrekking tot deze kwestie. Rusland vertelt dat de NPS eist dat er een onderzoek komt naar de status van de dam en dat Alcoa, zoals opgenomen in de Brokopondo-overeenkomst, wordt overgedragen in een goede staat. De Afoboka stuwdam bestaat ongeveer vijftig jaar. Rusland geeft aan dat wetenschappelijk is bewezen dat er zaken beginnen te spelen wanneer een dam zo lang bestaat. Een grote onderhoudsbeurt is dan bijvoorbeeld noodzakelijk. Rusland benadrukt dat wij moeten voorkomen dat wij een dam overnemen waarvan de herstelkosten honderden miljoenen Amerikaanse dollars zullen bedragen. “Wij moeten geen tweedehandse auto overnemen, waarvan de motor elk moment kan overheaten en de banden elk moment kunnen barsten”, aldus Rusland. Het is nog niet duidelijk wie de stuwdam operationeel zal houden. Rusland geeft aan dat de N.V. Energie Bedrijven Suriname (EBS) en Staatsolie N.V. een optie is, omdat deze twee bedrijven bezig zijn met het opwekken van elektriciteit. Een ander alternatief is volgens hem het opzetten van een compleet nieuwe staatsentiteit, waarbij er gebruik kan worden gemaakt van de expertise van de werknemers van Suralco. Hiermee wordt er ook werkgelegenheid gecreëerd voor de ex-werknemers van Suralco. Rusland benadrukt dat de nieuwe entiteit zich sec bezig zal moeten houden met de zaken gerelateerd aan de dam en een visie en plan zal moeten ontwikkelen. “Er moet gewerkt worden aan hoe verder”, zegt Rusland. Hij geeft aan dat met de overname van de dam, de staat de verantwoordelijkheid op zich neemt voor het garanderen van de elektriciteit en dat er daarom jaren vooruit wordt gedacht. De regering heeft inmiddels de nieuwe overeenkomst opgestuurd naar De Nationale Assemblee (DNA). Rusland geeft dat hij nog bezig is de stukken te bestuderen. DNA-voorzitter Jennifer Geerlings-Simons heeft afgelopen maandagavond tijdens een discussieavond, georganiseerd door de Faculteit Technologische Wetenschappen van de Anton de Kom Universiteit, waar er gediscussieerd is over de nieuwe overeenkomst aangegeven, dat het niet haalbaar is om die dit jaar te behandelen. Zij gaf aan dat de commissie van rapporteurs bezig is de overeenkomst te bestuderen. De assembleevoorzitter vertelde dat er verschillende mensen en organisaties gehoord zullen worden in dit proces. Ook zijn er deskundigen uit het buitenland gehaald om het parlement bij te staan. -door Johannes Damodar Patak-