GEROMMEL MET BASISGOEDEREN

Een niet nieuw fenomeen dat we al tijdens de revo en daarna kenden, is het gerommel met prijzen voor basisgoederen. Opzettelijk schaarste creëren door basisgoederen voor een korte of langere periode weg te moffelen en daarna aan prijsopdrijving te doen. Goederen binnensmokkelen en dan via allerhande sluipwegen ze aan de consument brengen voor veel te hoge prijzen, allemaal zaken die we al eerder hebben meegemaakt en die het gevolg zijn van een economische crisis, waarbij er vaak genoeg onvoldoende deviezen voorhanden zijn om genoeg en op tijd, de basisbehoeften te kunnen importeren. Nu hebben we een iets andere situatie waarbij bepaalde handelaren wél over deviezen kunnen beschikken en door de overheid worden bevoordeeld bij de import en zo basisgoederen kunnen invoeren voor een veel lagere prijs dan de importeurs die geen voorkeursbehandeling krijgen. De groothandelaren die een kongsie hebben gesloten met de overheid en een deel van de basisgoederen vermoedelijk tegen inkoopsprijs ter beschikking stellen om ze vervolgens in pakketten te verpakken, worden zo in de gelegenheid gesteld, anderen dood te concurreren als het om deze goederen gaat. Dus wederom bevoordeling van lieden die de huidige, vrijwel bankroete regering wensen te ondersteunen, maar dan wel tegen eigen groot voordeel. Momenteel zijn er onvoldoende aardappelen en uien verkrijgbaar. Importeurs die op een niet ‘fromu’ manier deze producten importeren en wegens de opgetreden tijdelijke schaarste in Europa een hogere prijs moeten betalen, kijken met lede ogen naar de prijzen die de aan deze regering gelieerde concurrent kan aanbieden aan de consument. Ook wat de basisgoederen in de pakketten betreft, is deze handelaar hierdoor in staat ze tegen afbraakprijzen aan te bieden. Er hangt aan deze manier van importeren en distribueren een groot en zeer smerig luchtje. De overheid die precies weet hoe de vork in de steel zit en op welke wijze de handelaar in kwestie wordt bevoordeeld, zwijgt natuurlijk uit eigen voordeel als het graf. We zijn dus weer beland in een situatie waarbij de ruimte door lanti wordt geboden en gecreëerd om op grote en grove schaal te gaan rommelen met basisbehoeften aan dit volk.  Op deze manier maken we ook een groot deel van dit verarmde volk afhankelijk van een regering die het blij tracht te maken met zogenaamde goedkope basisgoederen in pakketten. Tegelijkertijd worden bonafide bedrijven die niet met allerlei fromu import en distributiezaken bezig zijn, in grote problemen gebracht. Deze bonafide bedrijven hebben ook personeels- en andere bedrijfskosten, maar daar houdt deze regering totaal geen rekening mee. Bij haar gaat het louter om te overleven en op zijn minst de verkiezingen van 2020 wederom te winnen.