November 3, 2018


HET NATIONAAL LEGER


November 3, 2018

Gezien de ontwikkelingen binnen het Nationaal Leger die wij de laatste tijd meemaken, lijkt dit leger verworden te zijn tot een soort privéleger van enkele kopstukken binnen deze gewapende macht. Wanneer men zo de fratsen hoort die door deze ‘kopstukken’ worden uitgespookt, dan moeten we ons hart vasthouden, dat wij niet koersen à la Congo. Doordat er geen sprake is van een bevelhebber die moet rapporteren naar de opperbevelhebber, denkt haast een ieder van deze ‘kopstukken’ de baas te zijn van dit leger. Daarnaast hebben wij ook nog een minister die denkt zo super te zijn, door allerhande onrechtmatige handelingen en beslissingen te plegen. Er zijn manschappen die verschillende concessies van gewone burgers als u en ik in het binnenland tegen ‘betaling’ moeten bewaken, daarbij niet te vergeten diverse objecten van particulieren in en rondom Paramaribo. Dit alles tegen forse betalingen in valuta. Men kan zich dan afvragen, waar en naar wie deze gelden gaan. De spanningen binnen het leger lopen hoog op, maar de opperbevelhebber zwijgt in alle talen, terwijl hij als geen andere weet wat dit allemaal aan ellende voor land en volk met zich kan meebrengen. Wat zich nu afspeelt, gaat alleen maar om macht en geld, zaken die men toch niet zal kunnen meenemen het graf in. In gemoede moet men zich afvragen of deze ‘kopstukken’ inclusief die minister, werkelijk van het land houden en dus echte Surinamers zijn. Wat een komedie, wat een waardeloze vertoning en dit moet dan het Nationaal Leger voorstellen. Als volk zullen wij ons extra moeten buigen voor onze Lieve Heer en Hem vragen ons te behoeden voor een tweede 1980 ter voorkoming van een verloren natie. Het is nu de hoogste tijd geworden dat wij als totale bevolking deze figuren laten weten dat wij niet zullen accepteren op deze tijdbom te blijven zitten. Ze zullen moeten terugkeren tot de orde van de dag en doen waarvoor ze conform de grondwet geroepen en verplicht zijn, zodat er geen nodeloze ontploffingen zullen plaatsvinden. We zijn met zijn allen verantwoordelijk voor wat er met ons leger aan de hand is. We zijn dus gewaarschuwd.

 

Een burger.