‘De universiteit moet kiezen voor ontwikkeling’

“De universiteit moet kiezen voor ontwikkeling. En ontwikkeling is het activeren van de eigen potentie.” Dit zei Glenn Sankatsing, afgelopen donderdag 1 november in de Centrumkerk tijdens zijn rede bij de 50e Dies Natalis van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (AdeKUS). Sankatsing benadrukte dat de universiteit niet moet toestaan dat anderen die de realiteit van het instituut niet kennen, vanuit een afstand beslissen wat nuttig is.

Als het gaat om kennis, moet de universiteit niet afhankelijk zijn. Alleen zo kan het instituut onpartijdig en zelfstandig opereren. Kennis die van buiten komt, moet volgens Sankatsing eerst binnen de eigen context uitgetest worden alvorens die wordt overgenomen.

De AdeKUS moet meer dan een onderwijsinstituut zijn. Niet alleen voor Suriname, maar ook voor de regio moet de universiteit dienen als een kennisindustrieel, een autonoom kenniscentrum en een ontwikkelingspartner. Deze rol moet de universiteit in de komende volle eeuw zien te vervullen. Echter staan de universiteit en de wetenschap onder een systeem van machtige elites dat voor grote problemen zorgt. Samenwerking biedt volgens Sankatsing betere overlevingskansen dan concurrentie en oorlog. Onderzoek staat centraal in de relatie tussen de universiteit en de maatschappij. Gebrek aan onderzoek heeft volgens Sankatsing ervoor gezorgd dat beleidsmakers plannen maken zonder data.

Bij het verrichten van goed onderzoek met beschikbare data, zal dit niet meer mogelijk zijn en dat komt het beleid ten goede. “Wanneer elke nieuwe politieke partij een nieuwe koers voor de universiteit uitstippelt, zal de wetenschap doelloos ronddobberen op een onvoorspelbare zee”, stelde Sankatsing.

door Priscilla Kia