Oppositie verlaat vergadering uit protest

Bij de goedkeuring van de Wet Nationaal Productiviteitscentrum (NPC) gisteren in De Nationale Assemblee (DNA), heeft de oppositie zich van stemming onthouden. De oppositie die samen met de coalitie het erover eens is dat deze wet nodig is, is van mening geen garantie te hebben over hoe het productiviteitscentrum zal werken. Ook laat de uitvoering van een aantal eerder aangenomen wetten te wensen over. Om hun standpunt kracht bij te zetten, heeft de oppositie gisteren voordat de wet in stemming werd gebracht, de zaal massaal verlaten uit protest tegen het beleid van de regering.

Mahinder Jogi die voor de VHP-fractie het woord voerde, noemde het maken van wetten een spaarpotpolitiek van de regering, sinds er in de uitvoering niets te merken is. Hij benadrukte dat er veel zaken in orde gemaakt moeten worden met het productiviteitscentrum, echter kan hij zich nog steeds geen beeld vormen over hoe de regering de productiviteit gaat bevorderen.

Namens de NPS haalde Patricia Etnel aan dat er liever andere belangrijke zaken aangepakt kunnen worden. Dit zei ze op basis van het feit dat er steeds een ander centrum komt, echter blijkt het toch dat het land bestuurd wordt door zwakke instituten. Ze vindt het jammer dat ondanks deze instituten, het land nog steeds niet tot stabiliteit kan komen. Als dat het geval is, kan de overheid volgens haar zaken zoals gezondheidszorg, onderwijs en het bepalen van een armoedegrens gaan aanpakken.

De DOE-fractie onder leiding van Carl Breeveld, vindt het macro-economisch beleid van de regering niet hoopvol. Hij wees op het feit dat er geen controlemechanismen aanwezig zijn om goed bestuur te garanderen. Zo wees de parlementariër erop dat de staatsbesluiten over de aangenomen Anticorruptiewet nog steeds niet in orde zijn. Breeveld liet duidelijk weten dat hij wel achter de NPC-wet staat, maar er niet voor zal stemmen als de corruptiebestrijding en het macro-economisch beleid niet in orde zijn.

De handelwijze van de oppositie werd door de coalitie niet in dank afgenomen. Dit liet NDP-fractieleider André Misiekaba weten. Hij zag de argumenten van de oppositie meer als drogredenen en stemmingmakerij. Hij haalde aan dat een ieder voor productiviteit staat. “Echter loopt de gehele oppositie weg als de daad bij het woord gevoegd moet worden”, aldus Misiekaba.

door Richelle Mac-Nack