DNA brainstormt over vermindering rampenrisico’s

De Nationale Assemblee (DNA) is vandaag gestart met de workshop Disaster Risk Reduction, en heeft daarbij verschillende actoren betrokken. De assemblee is lid van Pan America’s, waarbij alle parlementen gezamenlijk bespreken wat de rol is van parlementen in dit proces. Het is belangrijk dat parlementen zich ervan bewust worden dat ze een rol hebben in dit opzicht en meegaan met het bewustwordingsproces. Districtscommissarissen (dc’s), het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en het Algemeen Bureau voor de Statistiek ( ABS) zijn betrokken bij deze workshop.

De verschillende dc’s hebben een presentatie gehouden over de risico’s in hun district. Daarna was er een panel van deskundigen aanwezig dat samen met alle actoren zal evalueren wat er gepresenteerd is. De bedoeling is dat met de aanvullingen van de deskundigen, zij komen tot een verbeterde inschatting van het risico dat gepresenteerd is.

Het NCCR heeft het nationale gedeelte op zich genomen, het regionale gedeelte wordt verzorgd door het regionale bestuur. Verder wordt er gewerkt met een speciale matrix om de risico’s in te schatten.

Aan het eind van de workshop moet de eerste inschatting gepresenteerd kunnen worden van de risico’s die erop verschillende plaatsten in Suriname zijn en wat de impact en gevolgen daarvan kunnen zijn. De komende maanden zal de informatie verder onderbouwd worden door wetenschappers. In februari 2019 moet een aanvang gemaakt worden met de aanpak. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons, ziet graag dat het rampenplan midden 2019 af is.

Geerlings-Simons merkt op dat rampen en het risico op natuurrampen wereldwijd toenemen. Het gaat niet alleen om natuurrampen. Naarmate landen zich industrialiseren en heel wat verschillende dingen doen, nemen de risico’s’ op rampen ook toe. “Een ramp wordt vaak veroorzaakt door de wijze waarop we wonen, leven, werken en omgaan met gevolgen”, aldus Geerlings-Simons. Zelfs landen die veel geld hebben, zullen moeten nadenken over wat gedaan moet worden in geval van een ramp. Daarom hebben landen zich gebundeld om over dit onderwerp te brainstormen. In Sendai (Japan) wordt een plan gemaakt om te komen tot het beter voorbereid zijn op rampen. Een land moet zich bewust worden welke risico’s het loopt en wat het eraan kan doen. Daarnaast is een goede organisatie belangrijk, zodat als er een ramp ontstaat, de effecten minder zijn.

Tijdens de workshop wordt in grote lijnen gesproken over een systeem waarbij er nagegaan kan worden wat de risico’s op nationaal en regionaal vlak zijn. “Rampenrisico’s hebben sterk de neiging om van plaats te verschillen. Als je in Para woont, heb je te maken met een luchthaven. ‘’Waar je bent, maakt verschil uit’’, zei Geerlings- Simons. Het bestrijden van rampen en het verminderen van de impact, moet volgens haar dan ook zowel nationaal als regionaal bekeken worden.

door Kimberley Fräser