Ex-militair Day sleept staat voor gerecht

De ex-militair Jermain Day heeft besloten om de staat voor het gerecht te slepen en eist een schadevergoeding voor zijn onrechtmatige aanhouding. Day werd op 22 oktober op last van defensieminister Ronnie Benschop aangehouden, omdat hij de leiding van het ministerie van Defensie besproken had in het openbaar en berichten over zaken die fout gaan binnen het Nationaal Leger, op sociale media had gepost. Hij werd op bevel van de kortgedingrechter op 26 oktober in vrijheid gesteld. Hij geeft aan dat zijn raadsmannen intussen zijn gestart met de voorbereiding van zijn zaak.

De rechter heeft op onomstotelijke wijze bepaald dat Day per 1 september 2018, effectief geen militair meer was en dientengevolge het militair strafrecht dan wel militair tuchtrecht, geen toepassing op hem had. Hieruit concludeerde de kantonrechter in kort geding, dat het aan Day opgelegd tuchtrecht als een onrechtmatige overheidsdaad moest worden gezien en dat wegens dit feit, de Staat Suriname aansprakelijk is voor de door Day geleden schade met veroordeling in de kosten van het geding.

Op 1 september j.l. diende Day namelijk zijn ontslag in. Deze zaak werd door NPS-parlementariër Patricia Etnel aan de orde gesteld in het parlement afgelopen donderdag. Ook parlementsvoorzitter Jennifer Geerlings-Simons vroeg de aandacht van de regering voor de kwestie Day.

Day zegt dat hij zijn aanhouding als een heel onsmakelijke affaire heeft ervaren en dat hij zich niet kan voorstellen dat dit heeft plaatsgevonden in een rechtsstaat. Hij geeft aan dat de steun vanuit de samenleving en leden van het parlement, hem goed heeft gedaan en dat hij hiermee gelijk een van zijn doelen heeft bereikt, namelijk het op gang brengen van een sociaal-maatschappelijke discussie.

Day heeft op sociale media berichten gepost over de verschillende problemen binnen het Nationaal Leger. Hij benadrukt dat hij geen spijt heeft van zijn handelingen. Voordat hij gebruik maakte van sociale media, heeft hij de interne wegen bewandeld om de problemen opgelost te krijgen. “Het heeft onze aandacht”, werd hem elke keer weer voorgehouden. Hij geeft aan dat hij als individu tot een bepaald punt zaken kan aanhalen. Day is per 1 september geen militair meer. Volgens hem ligt het nu aan de militairen zelf als zij willen dat de problemen opgelost worden, rekening houdend met de wettelijke regels van de militairen.

-door Johannes Damodar Patak-