Student vervalst diploma

De leiding van het Elsje Finck-Sanichar College Covab, is onlangs via een tip erachter gekomen dat een student door middel van een vervalst diploma, aan de opleiding deel wilde nemen. Sherina A Loy, hoofd PR en Marketing van Covab, bevestigt het voorval. Zij geeft aan dat de school niet zelf achter de vervalsing is gekomen, omdat er zeer professioneel te werk is gegaan.

Op basis van de tip heeft de school verificatie gepleegd bij de desbetreffende school. A Loy benadrukt dat alle studenten een door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur gewaarmerkt diploma moeten inleveren om een opleiding bij Covab te kunnen volgen. De leiding van de school heeft de zaak verder overgedragen aan de politie. De redactie verneemt dat zowel de desbetreffende student alsook de cybermedewerker waren ingesloten, maar inmiddels zijn beiden op vrije voeten. Op zeer professionele wijze is het diploma digitaal vervalst.

Covab telt ongeveer 1400 studenten en heeft lange wachtlijsten voor de diverse opleidingen. Tijdens de viering van de World Teachers Day gaf Angéle Wallerlei-Kumbangsila, directeur van Covab, aan dat er een ernstig tekort is aan docenten verpleegkunde, opleiders in de praktijk en stageplekken. Dit tekort is volgens haar zodanig, dat het voor het instituut onmogelijk is om de lange wachtlijsten op adequate wijze weg te werken. “Honderden mannen en vrouwen willen heel graag verpleegkundige of verzorgende worden, maar helaas kunnen wij bij elke intake maar een beperkt aantal groepjes helpen”, zei Wallerlei-Kumbangsila. Covab heeft de jaarlijkse intake van vier keer naar twee keer terug moeten brengen door het tekort aan leraren. Dit schooljaar is er hiermee een aanvang gemaakt.

-door Johannes Damodar Patak-