Geen ressortindeling Marowijne zonder vaststelling oostgrens

Hoewel het nog niet officieel bekend is gemaakt, zal het district Marowijne hoogstwaarschijnlijk opgesplitst worden in twee bestuursressorten, namelijk Moengo en Albina. Volgens bestuurskundige August Boldewijn, kan het district Marowijne pas ingedeeld worden in ressorten als de oostgrens met Frans-Guyana duidelijk is vastgesteld. Zonder deze vaststelling kunnen er tussen Suriname en Frans-Guyana regelmatig conflicten ontstaan over gebieden in het oosten.

Boldewijn geeft aan dat de recente gebeurtenissen in het oosten getoond hebben dat in tegenstelling tot de Fransen, het voor Suriname nog niet duidelijk is waar de grens ligt. Terwijl de Fransen aan hebben gegeven dat de gebieden op hun grensgebied liggen, moet Suriname nog onderzoek plegen.

Ex-districtscommissaris (dc) van Brokopondo, Kenya Pansa, die onlangs haar taken heeft overgedragen aan Frederik Finisie, gaat ervan uit dat ze binnenkort benoemd zal worden tot dc van Marowijne in het bestuursressort Moengo, terwijl dc Freddy Daniel de leiding zal hebben over het bestuursressort Albina.

Boldewijn zegt dat geen enkel onafhankelijk land zich een volwaardige staat kan noemen als het niet duidelijk kan aangeven wat zijn grenzen zijn. Ten aanzien van het opdelen van districten in bestuursressorten, zegt de bestuurskundige dat dit in een wettelijke regeling is gegoten. Hierbij wordt er gelet op de bevolkingssamenstelling, economische ontwikkeling en andere belangen die spelen in het gebied.

Volgens Boldewijn moeten we nog wachten op de regering die moet aangeven op basis waarvan ze de indeling wil maken. Of het een indeling wordt als Paramaribo-Noordoost en Paramaribo-Zuidwest, is volgens Boldewijn niet duidelijk. Echter plaatst hij vraagtekens bij de namen Moengo en Albina om de ressorten aan te geven, omdat de gebieden dicht bij elkaar liggen. Er zou volgens de bestuurskundige een andere belangrijke plaats hiervoor uitgekozen kunnen worden. Echter blijft overeind dat de oostgrens voor Suriname, duidelijk moet worden vastgesteld alvorens gekeken moet worden naar indeling en de naam.

-door Priscilla Kia-