ARMOEDE BEVESTIGD

Hoewel de regering niet openlijk wil erkennen dat het land en het volk in armoede zijn gedompeld, blijkt dat steeds weer uit haar daden. Dit is bijvoorbeeld te merken aan het grote aantal schoolpakketten dat dit jaar is uitgedeeld door de First Lady. Ook zijn er leden van de paarse partij die zich bezighouden met de verkoop van voedselpakketten. Als er geen armoede was, zou er niet zo een grote vraag zijn naar deze pakketten. De paarse partij speelt hierop in en heeft een ‘NDP Birti Winkrie’ geopend aan de Walabastraat. Deze buurtwinkel is bedoeld om de kansarmen tegemoet te komen met veel lagere prijzen voor basisgoederen zoals aardappelen, spijsolie, rijst, toiletpapier, uien en knoflook. Voor veel burgers een uitkomst, want vooral aardappelen, uien en knoflook, zijn vrij prijzig. De regering houdt de burgers zoet door hen goedkopere producten aan te bieden, maar doet verder weinig om de crisis echt aan te pakken. Birti Winkries en voedselpakketten zijn geen duurzame oplossing om de crisis aan te pakken. Bijna in elke buurt is er een kantoor waar mensen zich kunnen registreren voor een pakket. Het is dus duidelijk dat er iets mis is. Als er een degelijk beleid gevoerd zou worden, zou dat zich vertalen in redelijke prijzen. Net als voor de crisis, zouden burgers dan zelf de producten kunnen kopen die zij nodig hebben. Er zullen altijd mensen zijn die om welke reden dan ook, niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud, maar heden ten dage komen zelfs de mensen die redelijk verdienen, niet uit met hun salaris vanwege de vele verhogingen van de basisvoorzieningen en brandstof, die doorwerken in alle prijzen. Maar terwijl veel mensen geen of een erg mager spaarvarkentje hebben, blijft de regering in alle toonaaarden verkondigen dat het steeds beter gaat. Maar wie zijn ogen goed de kost geeft, zal zien dat dit slechts geldt voor een kleine groep bevoorrechten.